שאילתה לשר התשתיות הלאומיות בנושא נזק סביבתי ופגיעה בתנאי העסקתם של עובדי רשות המים

24 בנובמבר, 2015

שאילתה  ישירה

נזק סביבתי ופגיעה בתנאי העסקתם של עובדי רשות המים

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 

בשל החלטת רשות המים לפרסם מכרז ובשל החלטתה של רשות הניקוז שלא להשתתף במכרז זה, פיטרה רשות הניקוז ארבעה עובדים שהועסקו בשורותיה עשרות שנים.

ביום חמישי  03.09.15, קיבלו ארבעת העובדים הודעת פיטורין. זאת בשל הפסקת תקצוב משרתם ע"י רשות המים.

לדברי העובדים, רשות המים נשאה בעלות העסקתם ותקצבה את משרותיהם ברשות הניקוז באופן ישיר ושמי. עבודתם השוטפת בוצעה תחת פיקוח ישיר של נציגי רשות המים.

הרשות פעלה באופן חד צדדי בפרסום המכרז מבלי לדרוש את המשך העסקתם של עובדים אלה. עבודתם של העובדים, שעיקרה פיקוח ובקרה על ניקוז וזיהום המים הופסקה בתאריך 01.11.15 בו נכנסו מכתבי הפיטורין לתוקפם. העובדים מסרבים לחזור לעבודה, כיוון שהתנאים המוצעים להם תחת החברה החדשה פחותים בהרבה מהתנאים שקיבלו בעבודתם תחת רשות הניקוז.

רצוני לשאול:

1.       מה הסיבה להוצאת המכרז? האם נפל פגם באיכות עבודתם של העובדים? האם תנאי המכרז ותוצאותיו מקטינים את הוצאות ההעסקה של הרשות? אם כן- בכמה?

2.       בהתחשב בידע והניסיון הייחודיים, מדוע לא פעלה הרשות להעסיקה ישירה של העובדים, או לכל הפחות להבטיח את תנאיהם במסגרת תנאי המכרז?

3.       האם צפויים נזקים סביבתיים לכנרת וסביבתה כתוצאה מעיכוב התחלת העבודה של הזוכה במכרז? האם הוסמכו עובדים אחרים לעבודה זו עד לסיום העיכוב? האם נערכה הערכת סיכונים ועלויות לכך? אם כן- מהי?

 

לקריאת תשובתו המלאה של שר התשתיות הלאומיות לחצו כאן.