שאילתה לשר החינוך בנושא שינויים בהוראת האזרחות

24 בנובמבר, 2015

שאילתה  ישירה

שינויים בהוראת האזרחות

ח"כ שלי יחימוביץ' שואלת את שר החינוך

 

בימים אלו מוביל משרד החינוך מהלך שינוי בהוראת האזרחות לכלל התלמידים. במסגרת שינויים אלו,  נעשו שינויים מרחיקי לכת בספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל".

הספר עבר שכתוב מלא ללא דיון בוועדת המקצוע, כאשר הקו המנחה בו סותר את עקרונות תכנית הלימודים היחידה המאושרת (תשע"א), שבה הוחלט כי "המערכת הפוליטית תוצג כמערכת פלורליסטית ודינמית... ויוצגו בפני התלמידים מגוון ההשקפות הפוליטיות והחברתיות בישראל".

תהליך השנוי אופיין בהיעדר כללי המנהל התקין, הקובעים כי שני יועצים מדעיים ובהמלצה שני יועצים פדגוגיים אקדמאיים יאשרו את המהלך בוועדת המקצוע. בנוסף, שתי כותבות פדגוגיות שהיו שותפות לכתיבת הספר הסירו את חתימתן בטענה שהדברים שכתבו הוצאו מהקשרם.

רצוני לשאול:

א.      מי החליט ולפי אילו נהלים וקריטריונים על שכתוב הספר ללימוד אזרחות, מי היו הכותבים ומי אישר את התכנים החדשים?

ב.      מה האסמכתא החוקית\מקצועית\פדגוגית לשינוי ספר הלימוד, ללא שינוי כולל של תכנית הלימודים כנדרש?

ג.        ועדת המקצוע מתפזרת ועומדת לקום חדשה מה הקריטריונים לבחירת נציגים לוועדת המקצוע באזרחות?