שאילתה לשרת המשפטים בנושא העברת נתונים לרשם הקבלנים

19 בפברואר, 2016

שאילתה  ישירה

העברת נתונים לרשם הקבלנים בדבר הרשעת/פתיחת הליכים פליליים/הגשת כתבי אישום בשל תאונות בענף הבנייה

ח"כ שלי יחימוביץ' שואלת את שרת המשפטים

ביום 9.2.2016 התקיים דיון בועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא תאונות בענף הבניה. בדיון אמר רשם הקבלנים, עו"ד אמנון כהן, כי מעולם לא קבל עדכון על הרשעתה של חברה קבלנית, ואף לא על כל הליך פלילי בשלב כלשהו. הוא אף ציין כי פנה ליועמ"ש, וביקש ממנו לקבל מידע זה, אך ללא הועיל.

הדבר בלתי סביר בעליל נוכח העובדה שמאז תחילת העשור ידוע רשמית על  200 בני אדם שנהרגו בתאונות בענף, ועל יותר מ – 30 אלף פצועים המוכרים בביטוח לאומי. יצויין כי המספרים האמיתיים גדולים בהרבה.

מידע זה חיוני לרשם כדי לשקול אפשרות של שלילת  רשיון במקרים של עברות רשלנות כגון גרימת מוות וגרימת חבלה חמורה, או אף עברות חמורות מאלה.

רצוני לשאול:

1.     מדוע הנתונים אינם מועברים לרשם בנוהל קבוע ומחייב?

2.     האם יש לכך סיבה מנומקת או שמא מדובר ברשלנות מתמשכת?

3.     האם בכוונתך להורות על העברת הנתונים לרשם באופן מיידי? אם כן כיצד יבוצע הדבר, אם לא – מדוע?

4.     בנוסף להעברת מידע על כתבי אישום והרשעות, האם נתן לידע את הרשם  גם על קיומם של הליכים פליליים טרם החלטה להגיש כתב אישום?

5.     האם ניתן להבטיח שרשם הקבלנים יעודכן בכל הליך המתקיים באתר הבניה שהקבלן מפעיל גם אם אינו עוסק בו ישירות, אלא, לשם דוגמא, במנהל העבודה?

 

לקריאת קבלת תשובתה של שרת המשפטים לשאילתא בצירוף עמדת היועמ"ש ב-13.03.16 לחצו כאן.

 

לקריאת מכתב מח"כ יחימוביץ' לרשם הקבלנים ב-30.03.16 לחצו כאן.

 

לקריאת הפנייה של ח"כ יחימוביץ' למבקר המדינה ב-24.05.16 ובה השתלשלות האירועים והמידע החדש לחצו כאן.

 

לקריאת המכתב מח"כ יחימוביץ' לשר השיכון ב-02.06.16 לחצו כאן.

 

לקריאת מענה מרשם הקבלנים (על מכתבו נרשם באורח תמוה התאריך 6.4.2016, אך מועד הקבלה הוא 27.06.16) לחצו כאן.

 

לקריאת מכתב תזכורת נוסף למבקר בכובעו כנציב תלונות הציבור ב-05.09.16 לחצו כאן.