שלי בדיון על הגבלת שכר הבכירים: "יש לנו רוח גבית מהציבור. הציבור איתנו ובצדק"

16 במרץ, 2016

ועדת הכספים אישרה היום את הצעת חוק הגבלת שכר הבכירים בחברות הפיננסיות, תוך הכנסת שינויים משמעותיים המורידים את תקרת ההשתכרות של בכירים בחברות ומספקים תמריץ להעלאת שכר העובדים הנמוך בחברה. מדובר בהצעה ששלי מקדמת בכנסת זה שבע שנים. לצפייה בדבריה בפתח יום הדיונים בוועדת הכספים וברגע ההצבעה על החוק:

תוכן הדברים המלא:

ח"כ שלי יחימוביץ':

תודה אדוני,
אני רוצה לברך את שר האוצר משה כחלון על הפנייה שלו לוועדה. הפנייה שלו, שמדברת על הגבלה ל- 2.5 מיליון שקלים בשנה, בעצם מייצרת שכר בכירים של 208,333 שקלים לחודש. גם כאן ממש לא צריך לרחם או לבכות על הבכירים שמרוויחים סכום כזה, כי אני מזכירה ששכר המינימום במשק הוא 4,650 שקלים. מה שמביא את הצעת שר האוצר להצעה שאומרת ששכר הבכיר בחברה הפיננסית לא יעלה על פי ארבעה משכר המינימום, מה שמאוד קרוב להצעה המקורית –
היו"ר משה גפני:
לא פי ארבעה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
פי 44.
היו"ר משה גפני:
פי 40.
ח"כ שלי יחימוביץ':
44. למה?
היו"ר משה גפני:
אמרת ארבעה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אז רגע, טעות. לא יעלה על פי 44 מהשכר הנמוך ביותר.
היו"ר משה גפני:
מהצעת החוק שלכם?
ח"כ שלי יחימוביץ':
הצעת החוק שלי ושל חיים כץ דיברה על פי 50. לכן אני ממש מברכת וסומכת ידי ואני רואה שהנה מקץ שבע שנים אותה הצעה ראשונית שלנו, שנתקלה אגב בהתנגדות טוטאלית, גם ציבורית, כינו אותה מסולפת, מעוותת, מטורפת, תחרב את המשק וכן הלאה –
היו"ר משה גפני:
לא, לא, לא כולם אמרו את זה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אתה לא.
היו"ר משה גפני:
היו מעטים שתמכו.
ח"כ שלי יחימוביץ':
היו מעטים שתמכו. אני לא אומרת את זה סתם. אני אומרת את זה כי בכל זאת התזוזה שחלה בעמדות הציבור בעניין הזה היא מאוד משמעותית והיא מאפשרת גם לנו להרגיש בנוח כשאנחנו מחוקקים. יש לנו רוח גבית, הציבור איתנו ובצדק הציבור איתנו. לכן אני תומכת בקריאה הזאת של השר כחלון. אני רוצה להצטרף לדברים של מנו (ח"כ טרכנטנברג). בעניין הסנקציה. הסנקציה היא מגוחכת. אנחנו עובדים כאן על תמריץ הבושה. זה בעצם מנגנון בושה. זה אומר שוועדת שכר לא תאשר שכר כי היא תצטרך חס וחלילה לשלם איזו תוספת מס מזערית על כל תוספת, דבר שהוא לא מהווה סנקציה כשאנחנו מדברים על סכומים כל כך חזיריים. לא מפחיד אותם הסכומים האלה, לא מטריד אותם לשלם מס הכנסה. לכן אני מציעה או לחילופין שתהיה פשוט הגבלת שכר, נקודה. פשוט הגבלת שכר. לא יקבע שכר גבוה יותר מ- 2.5 מיליון שקלים בשנה. מה כל כך קשה לחוקק את זה. נורא לא מסובך. אפשרי. אני יודעת שיהיו עכשיו אלף התנגדויות כי כמובן כבר כל המוחות והמנגנונים עובדים על איך לעקוף את הצעת החוק הזאת.
היו"ר משה גפני:
הממשלה מסכימה להצעה הזאת? הממשלה מסכימה להצעה הזאת?
סגן היועץ המשפטי של משרד האוצר:
לא.
היו"ר משה גפני:
לא מסכימה?
ח"כ שלי יחימוביץ':
למה? תסבירו לי למה.
היו"ר משה גפני:
רגע, אני תכף אתן להם. אם הם היו אומרים שהם מסכימים אז היינו הולכים על זה.
ח"כ שלי יחימוביץ':
תראה, גפני. יש כאן מחסום מנטלי כי בסופו של דבר ברטוריקה כולנו חושבים ששכר הבכירים מטורף, אבל העניין הוא הוא שבסוף בפרקטיקה, נכון זה מטורף, אבל... אז בואו נוריד את האבל ופשוט נעשה את ההגבלה. או לחילופין מיסוי הרבה יותר גבוה החל מהשקל הראשון ולא רק על התוספת. שהתוספת תעלה הרבה יותר ביוקר ולכן סעיף הבושה יהיה יותר משמעותי. אבל כן צריך לומר שסעיף בושה כבר לא קיים, כי בשעתו כשחייבו את החברות לפרסם את שכר חמשת הבכירים היו בטוחים שזה הדבר שייצר את מנגנון הבושה. במקום זה ייצר את המנגנון של מי יתר גדול שבעצם העלה את שכר הבכרים. לכן אני מתנגדת למנגנון.
אני כן רוצה להוסיף עוד דבר אחד. אנחנו הצענו כמה הסתייגויות, גם אני וגם ברוח הדברים שמנו אמר חברים נוספים. כמובן להחיל את זה על כלל החברות הציבוריות שנסחרות בבורסה ולא רק על החברות הפיננסיות. אבל יש לי דווקא הצעה נוספת מהצד ההפוך. אני כן רוצה לבכירים לקבל שכר יותר גבוה, ובלבד שיעלה השכר הנמוך ביותר. לכן ההצעה שלי, שהוועדה הרלוונטית לקביעת השכר תהיה רשאית להעלות את השכר מעבר לתקרה בהלימה לשכר הנמוך ביותר בחברה, לרבות עובדי קבלן, לרבות המנקה והמאבטח, כך שתוספת שמעל התקרה המותרת תתאפשר בשיעור של פי 20 מכל תוספת לשכר הנמוך.
היו"ר משה גפני:
רעיון לא רע.
ח"כ שלי יחימוביץ'
הרי בעצם אנחנו רוצים להקטין את פערי השכר. אנחנו רוצים גם לחזק את העובדים החלשים. אז בואו נשתמש כאן לא רק בשוט אלא גם בגזר כדי לייצר תמריץ להעלות את השכר, ואני מדגישה – לרבות עובדי קבלן ועובדים של נותני שירותים. המנקה, המאבטח, המוקדן במיקור חוץ וכל המקצועות האלה.