שלי על הכרעת בג"צ: "החלטה מידתית להתנהלות כוחנית ועוקפת חוק של ראש הממשלה"

27 במרץ, 2016

שלי התראיינה במהדורת "מבט" עם אמיר איבגי בערוץ הראשון, והתייחסה להכרעת בג"צ שניתנה באותו יום ופסלה את פסקת היציבות במתווה הגז הממשלתי, ובעקבותיו את המתווה כולו. מתוך דבריה:

"איבגי: התייחסות שלך להחלטה של בג"צ?
שלי: אני רוצה לפני כן להתייחס לדברים שאמר כאן השר אלקין וגם להודעה החריפה ויוצאת הדופן של ראש הממשלה. אני רוצה להזהיר מפני השתלחות מאוד בוטה, מאוד ברוטלית, בבג"צ. בג"צ לא מקבל החלטות כבקשתך. היו הרבה החלטות של בג"צ שגם לא היו על פי טעמי, אבל ההתנפלות הברוטלית הזאת על בית המשפט העליון היא מסוכנת ליציבות הדמוקרטיה, אפילו יותר מניסיונות העקיפה הבוטים של ראש הממשלה את הכנסת לצורך החקיקה הזאת.
לגופו של עניין, זאת החלטה משמחת מאוד, היסטורית. היא מסדירה במידה רבה את היחסים בין אזרחי מדינת ישראל ובין השלטון, בין אזרחי מדינת ישראל ובין ההון. מה אמר בג"צ? בג"צ אמר שלא יכול להיות שממשלה שנבחרת לארבע שנים, במקרה הטוב, תתחייב התחייבויות שאין מהן חזרה ל-10-15 שנים בכל תחום אפשרי בכל תחום אסדרה אפשרי בעצם בשם הממשלות הבאות ובעצם בשם הכנסת. ההחלטה כאן היא החלטה מאוד מידתית להתנהלות מאוד כוחנית ועוקפת חוק של ראש הממשלה. בג"צ בא ואמר תמרור אדום, עד כאן, אתה לא יכול. הם לא נכנסו לגופו של המתווה. זה לא מעניין אותם, המתווה. מעניין אותם שההחלטה הזאת עברה באופן לא דמוקרטי כהודעת ראש הממשלה ברוב קואליציוני דחוק ולא בחקיקה, כפי שהחוק מחייב. מאוד פשוט.
איבגי: מה שעניין עוד פחות, במידה מסוימת, את שופטי בג"צ זה אותו סעיף 52 שעוקף למעשה את הממונה על ההגבלים העסקיים, מה שאתם, מתנגדי המתווה, ראיתם כמהלך עיקרי בהתנגדות שלכם.
שלי: סעיף 52 היה תנאי כדי שראש הממשלה יוכל להעביר את המתווה כולו, מתחילתו ועד סופו. כלומר גם באותו צד של ראש הממשלה הייתה עקיפה של בית דין, של בית הדין להגבלים עסקיים, שהוא זה שמכריע בעניינים האלה. ראש הממשלה בעצם נטל את הסמכות הזאת מבית הדין להגבלים עסקיים ולקח על עצמו. הייתה כאן התגרות גדולה מידי, כוחנות גדולה מידי, רמיסת רגולטורים, רמיסת הכנסת, רמיסת שלטון החוק. אני לא מגזימה עכשיו עם מה שאני אומרת. על כן הכוחנות הזאת בסופו של דבר חזרה אל ראש הממשלה כמו בומרנג. לו היה מנסה להעביר בחקיקה דמוקרטית רגילה סעיפים מן המתווה הזה, אני מניחה שלפחות בחלק מהדברים הוא היה מצליח. בחלק אחר היה מתקיים על כך דיון ומן הסתם היו מתקבלות החלטות אחרות. אבל הכל או לא כלום, הטלת כל משקל הכובד לטובת אינטרסים של בעלי הון, בניגוד גמור לכל מה שקורה מסביב, למציאת הגז במצרים, לירידת מחירי הגז בעולם – כל פעם זה התפוצץ באופן אחר והראה שהתחייבות כזאת ל-10-15 שנים היא לא רלוונטית ולא ריאלית לכלכלה, לא לחברה ולא לכלום. על כן עודף הכוח הוא זה שהביא, מן הסתם, את הכרעת בג"צ.
איבגי: נסתפק בדברים האלה.
שלי: אמיר, עוד מילה אחת ברשותך. ממך במילה אני רוצה פשוט להודות ולהעריך את הפעילות והפעילים הרבים, שהראו שציבור חכם, מודע, שנאבק על שלו, יכול לנצח גם את הכסף הגדול."

במהדורות החדשות של הערוצים 2 ו-10 הוסיפה: "זו החלטה היסטורית, בלי שום הפרזה. היום הוכח ניצחונו של הציבור. גם ציבור בלי כלים, בלי כסף, שיוצא להגנה על משאבי הטבע שלו, על חלוקה צודקת של אותם משאבי טבע, מצליח לנצח את הכוחות הגדולים ביותר. על מה שקרה היום אמר כבר ראש הממשלה המנוח מנחם בגין: 'יש שופטים בירושלים'".

לצפייה בסינקים במהדורות של הערוצים 2 ו-10: