מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים בעניין חשיפת החלקים המושחרים בפרוטוקולי מתווה הגז

27 באפריל, 2016

26/4/2016

י"ח בניסן התשע"ו

 

לכבוד:

עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על ההגבלים העסקיים

 

 

הנדון: חשיפת החלקים המושחרים בפרוטוקולים של דיוני רשות ההגבלים העסקיים עם נציגי שותפויות הגז

 

 

לעו"ד הלפרין שלום רב,

 

הפרוטוקולים של הדיונים בין נציגי שותפויות הגז לבין אנשי רשות ההגבלים העסקיים בסוף 2014 ובראשית 2015 נחשפו לאחרונה בחדשות ערוץ 2. זאת, במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהגישו העיתונאיות יונה לייבזון ועמליה דואק. ואולם, די בעיון קצר בפרוטוקולים המלאים כדי להבחין בכך שחלקים נרחבים מהם הושחרו באופן נרחב, מופרז ושרירותי.

 

למה שהתרחש בפגישות אלה חשיבות עליונה, ואין צורך להכביר מלים על המשמעויות מרחיקות הלכת של הטיפול במאגרי הגז על עתידה של מדינת ישראל. אך כאן מתווספים גורמים מהותיים נוספים המחייבים חשיפה מלאה של הפרוטוקולים: הגישה החופשית כמעט של חברות הגז למקבלי ההחלטות, הלחצים מגורמים מדיניים זרים, העובדה שהמתווה, ובראש ובראשונה פסקת היציבות, לא עברו כחוק בכנסת.

יש כאן עניין ציבורי ראשון במעלה, והמאפיינים האנטי-דמוקרטיים שאפפו את העיסוק בנושא מראשיתו, נותנים לכך משנה תוקף. על כן, התנהלותם של אנשי הרשות ושל נציגי השותפויות, והדברים שנאמרו בפגישותיהם, חובה שיהיו חשופים לעיון ולביקורת הציבור.

אני מציינת את הנימוקים האלה אף שאיני מחוייבת לעשות זאת, שכן לפי סעיף 7 לחוק חופש המידע אין כל חובה לציין את הטעם לבקשה.

 

השחרת הפרוטוקולים נעשתה, לטענתכם, משום שבהתאם לסעיף 9(ב)(6) לחוק חופש המידע, מדובר במידע שהוא בגדר סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי, שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, או שהוא נוגע לענינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיהן של חברות הגז, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי.

ציינתם כי מדובר בפרטים הנוגעים להערכת עלויות לפיתוח מאגרי הגז הטבעי, הערכת עלויות שהושקעו בעבר, שיקולים בקביעת מחיר הגז הטבעי ועוד.

לא ברור מדוע מידע זה הוא בגדר אינטרס מסחרי או כלכלי שיש להגן עליו. יתירה מזה, גם לו היה כזה, קריאת הפרוטוקולים מעלה שבפועל אין לחשש זה כל יסוד.

כך, למשל, בעמ' 9 לפרוטוקולים שנחשפו, מתשובתו של הממונה הקודם, פרופ' גילה, ניתן להסיק שהיתה התיחסות שלילית כלשהי שעניינה פנייה לתקשורת. מה סודי בזה?

בעמוד 11, הושחרה התיחסות לפגישה עם גורם כלשהו בבית הלבן. יתכן כי הנושא רגיש, אך בוודאי שאינו סודי.

הפרוטוקולים מלאים בהשחרות מסוג זה, שבינן ובין סודות מסחריים או פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי אין דבר וחצי דבר.

 

יש להדגיש כי המסמכים לא נוגעים לפגישה סטנדרטית בין רשות מרשויות המדינה לבין אזרח, אלא לחלק ממסע לחץ שהפעיל מונופול הגז - אחד הגופים הפרטיים רבי העוצמה בתולדות המשק הישראלי - על מקבלי ההחלטות. לא רק ששיקולים רגילים של חשיפת סודות מסחריים מאבדים ממשקלם - שהרי מדובר במונופול, ללא תחרות אפקטיבית בהווה או בעתיד הנראה לעין - אלא להיפך, ישנה חשיבות מוגברת לפרסום מלא של כל הנתונים שהועברו במסגרת ההליך.

בחירת הרשות להתייצב איתן להגנה על האינטרס המסחרי, כביכול, של מונופול זה על פני האינטרס הציבורי שבחשיפת המידע - תמוהה.

 

הרשי לי עוד להסב את תשומת לבך לכך שגם אני וגם גורמים נוספים, בקשנו מסמכים אלה ואחרים כמה וכמה פעמים בעבר בצמתים חשובים וערב קבלת החלטות, לרבות ההצבעה על הצעת ראש הממשלה במליאת הכנסת. כך, למשל, חזרתי על דרישה זו בדיונים בועדות הכנסת, הפנתי מכתב לראש הממשלה, ליועמ"ש ולשרי הכלכלה, האוצר והאנרגיה ביום  6.9.2015 ואף ח"כ איתן כבל, יו"ר ועדת הכלכלה, העביר מכתבים ברוח דומה בכמה הזדמנויות שונות.

מצטייר רושם עז שפרוטוקולים אלו הוסתרו חרף בקשות חוזרות ונשנות, בשלל הזדמנויות, לחשיפת מסמכים רלוונטיים.

כעת, גם כשהם נחשפים, הדבר נעשה באופן כה חלקי, עד שמתעורר חשש כבד כי יש פרטים בלתי נעימים שהציבור זכאי לשמוע, ויש מי שמתאמצים בכוח להסתירם, בניגוד מוחלט לחוק חופש המידע.

המעט שביכולתך לעשות, בהתחשב בעובדה החמורה שהדברים לא הועמדו בפני הציבור ומקבלי ההחלטות בזמן אמת, הוא לחשוף את הפרוטוקולים במלואם כעת.

אודה לך אם תבחני את טענותיי ותורי על פרסום הפרוטוקולים המלאים כך שיעמדו לעיונו של הציבור במהירות.

 

 

בתודה ובברכה,

 

 

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

 

העתק

עו"ד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה