שלי על חוק ערוץ הכנסת: "הכוונה היא ערוץ שכפוף לשלטון, וכאלה יש לנו כבר מספיק לצערי"

11 ביולי, 2016
האזינו:

שלי התראיינה בתכניתו של רינו צרור בגלי צה"ל והתייחסה לחוק ערוץ הכנסת שמקדם יו"ר ערוץ הכנסת ולהסכמות בוועדת הכנסת להוציא מין החוק את הסעיף שאוסר על ערוץ הכנסת לבזות חברי כנסת, וכן להחטלת בג"צ שניתנה היום למתן צו ביניים לחוק שכר הבכירים ששלי היא בין יוזמותיו. מתוך דברה:

"צרור: האם סעיף הביזוי המחוק אכן מאפשר את החוק הזה מבחינתך?
שלי: סעיף הביזוי הוא רק אחד משורה מאוד ארוכה של סעיפים. אני ממש חולקת על הדברים של חבר הכנסת יואב קיש כאילו הייתה כאן בעיית ניסוח אבל יש הסכמה עקרונית בדבר הכללים. הוועדה הזאת שמינה יושב ראש הכנסת והמנכ"ל –
צרר: זאת אומרת שאת אומרת שאין הסכמה? למרות שיש הסכמה על העובדה של מחיקת סעיף הביזוי, אין הסכמה על הכללים האחרים?
שלי: תראה, סעיף הביזוי, רינו, הוא סעיף שרוחו שורה על כל החוק. הוא מבטא את הבורות ואת החוצפה של חברי הוועדה שהעזו בכלל להכניס למסקנות שלהם דבר כזה – לאסור ביזוי של הכנסת או של חברי הכנסת. אני שליחת ציבור, אני חשופה לביקורת של הציבור. אם אני ראויה לבוז לבזות אותי ואם אני ראויה לביקורת צריך לבקר אותי. עצם ההעלאה על הדעת שכלי תקשורת, לא משנה שהוא ערוץ הכנסת ולא חדשות ערוץ 2 או חדשות ערוץ 2 – עצם העובדה שכלי תקשורת מחויב לנהוג בכבוד כלפי מסוקריו רק היא מראה עד כמה הגישה מלכתחילה הייתה גישה לערוץ הזה כאל ערוץ מטעם, ערוץ שמקלס ומשבח את חברי הכנסת ולא מעז חלילה לבקר אותם כי הוא עלול לבזות אותם. אתה יודע, מי שנזהר יותר מידי בכבודו אין לו כבוד. הכבוד של חברי הכנסת הוא הזכות שלהם, הזכות והחובה, להיות מבוקרים ולפעמים גם ללעוג עלי אם אני ראויה ללעג או לבוז להם.
[...]
שלי: סעיף הביזוי הוא לא איזה משהו קוסמטי. רוחו שורה על כל מסקנות הוועדה, ומי שמכניס בחוק שזו תהיה עבירה על החוק לבוז לחבר הכנסת לא מבין מהי דמוקרטיה, כי חברי כנסת אם הם רואיים לבוז – הם ראויים לבוז.
צרור: וכעת, כאשר הנוסח הזה בוטל?
שלי: כאשר הנוסח הזה בוטל אני רואה עדיין הרבה בעיות בחוק. אני אתן לך דוגמה, בעיה שהיא מאוד מהותית וזו קביעה שהמכרז הזול ינצח. אתה מבין מה זה אומר? אני אסביר למאזינים. קודם כל, יש סכום כסף מסוים שבו אי אפשר לעשות שידורים ראויים, אז מה זה אומר? זה אומר שיגשו למכרז אנשים או גופים שיש להם הון בלתי מוגבל ולא אכפת להם לתת מחיר הפסדי, ובלבד שיהיה בשליטתם ערוץ תקשורת, מין צעצוע כזה שיוכלו לעשות בו כרצונם לטובת אינטרסים אחרים. רק עכשיו הסתיימה לה פרשת נוחי דנקנר, למשל. גם הוא רכש את מעריב בשעתו בידיעה שהוא הולך להפסיד כסף כדי שהוא יוכל לנווט ולעשות מניפולציות בעסקיו אחרים באמצעות כלי התקשורת הזה. זה דבר שאנחנו לא רוצים. הוועדה הזו (שמינה יו"ר הכנסת) לידתה בחטא. מונו לה אנשים מטעם בתואנה שמדובר בעיתונאים אובייקטיביים. המסקנות האלה הוכתבו מראש. אני הופעתי לפני הוועדה והזדעזעתי מהרוח שנשבה ממנה. הכוונה היא לייצר ערוץ שכפוף לשלטון, ויש לנו כבר מספיק, לצערי הרבה, ערוצים כאלה. על ערוץ הכנסת צריך להגן מכל שמשמר, שימשיך לעשות את העבודה הנפלאה והאובייקטיבית שלו.
צרור: האמת היא שהערוץ עושה עבודה מצוינת. הוא גם מאוזן להפליא.
שלי: עבודה מעולה. ואגב, גם למבקרים ולמקטרגים אין מילה רעה להגיד עליו.
צרור: לא. הוא פשוט יושב כמו שצריך ומדווח נכון, ואתה מוצא את כל שבטי ישראל בפנים וכל אחד בא לידי ביטוי. תגובה שלך על החלטת בג"צ וחוק שכר הבכירים?
שלי: קודם כל, יש לי כמובן כבוד לכל החלטות בית המשפט כמו תמיד. זו לא החלטה שמשנה את פני המציאות. בג"צ קבע שהחוק יישומו יעוכב עד לאוקטובר – באוקטובר ממילא הוא רק נכנס לתוקף – והוא מבהיר שהשכירים העשירים שמרוויחים משכורות כה גבוהות יוכלו להינות מזכויות העבר שהם צברו. אין שום רבותא בדבר הזה , כיוון שברור שהם יוכלו להינות מזכויות העבר. הם גם יודעים את זה. הם מטרטרים לחינם את כל הערכאות המשפטיות וכל גורם רגולטורי ופוליטי אפשרי כדי שיקבעו את מה שממילא ברור – שהם יכולים למשוך את כל הכספים שהם צברו עד היום. כל זה הם עושים לא כי יש הלם איזו אי-בהירות חלילה, אלא כדי לנסות ולפתוח את כל החוק מההתחלה כדי שהם יוכלו להמשיך ולהשתכר שכר חזירי ולא ראוי. זו המטרה האמיתית בפנייה החוזרת והנשנית שלהם ובהטרדה שלהם המחוצפת כל ערכאה אפשרית."

להאזנה לראיון המלא: