שלי על מינויו של הרב קרים לרבצ"ר: "לשים קץ כמה שיותר מהר לפארסה המביכה הזו. נעשה טעות ויש לתקן אותה"

13 ביולי, 2016
האזינו:

שלי התראיינה בתכניתה של יעל דן בגלי צה"ל, והתייחסה למינוי הצפוי של הרב אל"מ אייל קרים לרב הראשי לצה"ל, לאחר שמספר רב של התבטאויות קשות מפיו נחשפו השבוע. מתוך דבריה:

"שלי: אני חושבת שצריך פשוט לשים קץ וכמה שיותר מהר לפארסה המביכה הזו שמתרחשת. נעשתה שגיאה, לא נעשתה בדיקה. אפילו לא היה צריך לעשות בדיקה יסודית.
דן: לא לדעת האנשים שמכירים את הרב. לא נעשתה שגיאה מבחינתם.
שלי: את שואלת אותי, אני מניחה. כיוון שראיינת אנשים אחרים ועכשיו את מראיינת אותי אני אומרת לך את עמדתי. ברור לחלוטין בוודאות גמורה שלו היו מונחות לפני הרמטכ"ל ההתבטאויות הספציפיות האלה של הרב אל"מ קרים הוא לא היה מתמנה לרב הראשי של צה"ל. נעשתה טעות בבדיקת התבטאויותיו בעבר. רב צבאי ראשי הוא תפקיד שהוא לא תפקיד טכני. נושאים אליו עיניים. הוא דמות חינוכית. הוא אמור להיות דמות מופת, אמור להיות דמות שאינה שנויה במחלוקת.
דן: כן, אבל בואי נזכור שהרמטכ"ל הנוכחי רוצה לצמצם את הסמכויות של הרב הצבאי הראשי למה שיותר סמוך רק להלכות דת. אז אולי באמת, את יודעת, פחות יהיו רלוונטיים.
שלי: אני שוב אומרת. אני בטוחה שלו היה יודע שהדברים נאמרו הוא לא היה שוקל אפילו למנות אותו לתפקיד.
דן: איך את יודעת?
שלי: אני מניחה. אני מסתכלת על גישתו העניינית, הפיקודית, המאוד נקייה מפניות, על הניסיון שלו להכניס שפיות, סדר ואתוס צה"לי, על התפקוד שלו, ואני מניחה שבוודאי הרמטכ"ל הזה, שהוא אדם מאוד הגיוני ושקול, לא היה מלכתחילה ממנה לתפקיד אדם שאומר דברים כה איומים. עכשיו, אנחנו לא מדברים רק על מילים. שמעתי כבר את המשפט שבוחנים אדם על פי מעשיו ולא על פי מילותיו. מילים הן לא הברות שמושלכות ברוח. מילים הן ביטוי להשקפת עולמו של אדם, לתפיסתו המוסרית, לאופן שבו הוא רואה אתה עולם. הן מבטאות את מי שהוא. על כן השילוב הזה של הדברים – עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר שמתגלה – והדברים נאמרו, אי אפשר להכחיש אותן. מספיק לעשות את מה שאני עשיתי, להיכנס לאתר 'כיפה' ולראות את ההתבטאויות האלה שחור על גבי לבן מצוטטות מפיו, הוא מעולם לא טרח להכחיש אותן, הוא אמר אותן במו פיו – מדובר בהצבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. את יודעת, אנחנו מתפלפלות פה. יש דברים שאי אפשר לומר.
דן: אבל איך זה קרה לצמרת הצבא, שמודיעין זה הדבר הכי אלמנטרי ובסיסי שבו הוא עוסק? את יודעת, לא צריך מודיעין מאוד מתוחכם כדי להגיע לאינפורמציות האלה.
שלי: את יודעת, את כל כך צודקת. אני חושבת שהמודיעין הישראלי על כל שלוחותיו, 8200 וכן הלאה, הוא אולי, אני אומר בזהירות, המודיעין הטוב ביותר שיש בעולם. שמו יצא לתהילה. על כן זה אכן מעט מביך שעם המודיעין המופלא הזה לא עשו את הדבר הפשוט ביותר, והוא להקליד את שמו של כבוד הרב בגוגל ופשוט לקבל בזו אחר זה את ההתבטאויות שלו. ואכן היה כשל ואכן הייתה טועת, אבל הטעות הזו נעשתה וצריך לתקן אותה כמה שיותר מהר ולא לגרור את הפרשה הזו. אדם שרואה בהומוסקסואליות מחלה וחושב שנשים אינן ראויות לעדות ואינן יכולות להתגייס לצה"ל כי הצבא מפר את צניעותן, וחושב שמותר בעת מלחמה לאנוס גוויות טובות מראה – אדם כזה פשוט לא יכול להיות דמות שבאיזה אופן נושאים עליה עיניים. את יודעת, אני דיברתי עם חיילים ועם קצינים אתמול, וזה פשוט הפך לבדיחה. זו הבדיחה המדוברת היום בקרב חיילי צה"ל. אנחנו לא רוצים שהרב הראשי יהפוך לבדיחה, אנחנו לא רוצים שאנחנו נהפוך לבדיחה, שצה"ל יהפוך לבדיחה. ועוד שנייה אחת וזה הופך גם לפרשייה בתקשורת הבינלאומית, אין לי שום ספק."

להאזנה לראיון המלא: