יחימוביץ': איש מהשרים לא קרא את התקציב שהצביע עליו‎

12 באוגוסט, 2016
ח"כ שלי יחימוביץ': "איש מהשרים שהצביעו הלילה לא קרא את התקציב ואת חוק ההסדרים לפני שהצביע עליו, ורק קומץ קראו את תקציב משרדם. דיוני הלילה הם אירוע מופקר וחסר אחריות, שבו בשטחיות, בפזיזות, ותחת איומים ופיתויים ליליים נגזר גורלם של אזרחי מדינת ישראל. לגופו, מדובר באכזבה לציבור. על רוב הסעיפים יכול היה נתניהו להיות חתום במו ידיו, וזו אינה מחמאה לשר האוצר כחלון. הפחתת מסים נטולת משמעות וחלוקת שלל זמנית תקוזז מייד בקיצוץ רוחבי מכאיב בבסיס התקציב, ושוב יפגעו אנושות שירותי הבסיס שלהם זכאים אזרחי ישראל בדין. העניים יהיו עניים יותר, ומעמד הביניים יכרע תחת הנטל.
אנו נאבק בגזרות, ובראשן התקדים המסוכן של פגיעה בפיצויי פיטורים, אך יש גם סעיפים ראויים שיש לחזקם, כמו כמו מיסוי דירה שלישית, שאמנם מעורר התקוממות בקרב נפגעיו, אך הוא מוצדק ביותר. לעומת זאת, גם סעיפים ראויים כמו הניסיון המוצדק לצמצם את מפעל ההימורים על חשבון העניים, מפעל הפיס – משאירים רק פצע בלי תרופה ואינם נענים בתקצוב ראוי של הרשויות המקומיות."