שלי בוועדת הכספים: "מס על פיצויי פיטורים - פגיעה בעובדים בהינף יד ללא כל הצדקה"

16 בנובמבר, 2016

שלי השתתפה בדיון בועדת הכספים של הכנסת בנושא הצעת האוצר בחוק ההסדרים להטיל מס על פיצויי פיטורים של עובד. מתוך דבריה: "מצאתם את הרגע האידיאלי להטיל מיסוי על אדם, ברגע הכי קשה, כשהוא מפוטר. זו פגיעה בעובדים בהינף יד, בחוק ההסדרים, ללא כל ההצדקה. אם רוצים להעלות מיסים בבקשה, אך ברגע הפיטורים של אדם? רגע שבו הוא נזקק לכל שקל והסיכוי שימצא עבודה ככל שהוא מתקדם בגיל הולך וקטן?"

לצפיה בדבריה המלאים:

תוכן הדברים המלא:

ח"כ שלי יחימוביץ':
מצאתם את הרגע האידאלי להטיל מיסוי על אדם – רגע הפיטורים שלו. באמת. יש מס הכנסה, מס הכנסה הוא פרוגרסיבי. אתם רוצים לעשות דיון בהלאות מיסים? תעשו דיון בהעלאות מיסים.
[קריאות ביניים]
ח"כ שלי יחימוביץ':
גפני, אני מבקשת...
[קריאות ביניים]
היו"ר ח"כ משה גפני:
רבותי, רבותי. דב. אני מתחיל לקרוא לסדר. אי אפשר לנהל ככה את הדיון. שלי, בבקשה. אני מתחיל לקרוא לסדר. מי שיפריע יקרא לסדר.
ח"כ שלי יחימוביץ':
אתם יודעים מה אבסורד? הרי רק לפני כמה חודשים העברנו כאן את חוק ההגבלה על שכר הבכירים. פה אחד, אגב. ואחר כך מיררו את חיינו וטרטרו את בית המשפט העליון והגיעו לכולם, לכל פקיד באוצר ולכל חבר כנסת, בזעקת הקוזאק הנגזל שאנחנו פוגעים להם, בהצבת תקרת המס – שאנחנו פוגעים להם בכסף שהם חסכו כל ימי חייהם. ואנחנו נזעקנו ובאנו והבהרנו ואמרנו שחס וחלילה, לא יעלה על הדעת. לזה לא התכוון המחוקק אפילו לרגע. לא נגע לכם בשקל ממה שנצבר לזכותכם. חזרנו והדגשנו וגם המדינה הדגישה בבית המשפט העליון ואכן העתירה של הבנקאים נדחתה. תראו כמה אנרגיה השקענו בכמה עשרות עובדים שטענו טענת שקר כאילו פגענו להם –
היו"ר ח"כ משה גפני:
אוקיי.
ח"כ שלי יחימוביץ':
רגע, עוד לא סיימתי.
היו"ר ח"כ משה גפני:
לא, לא. בסדר.
ח"כ שלי יחימוביץ':
כאילו פגענו להם בזכויות הנצברות. וכאן בהינף יד בעובדים עם שכר הרבה יותר נמוך, בשדרה הרבה יותר רחבה של עובדים שאנחנו פוגשים אותם ביומיום, השדרה המרכזית של המשק – בהם ככה בהינף יד, בחוק ההסדרים בלי שום זעקה? הרי אין בזה אפילו היגיון מוסרי בסיסי. ושוב, אם אתם רוצים להעלות מיסים, בואו נדבר על העלאת מיסים. יכול להיות שצריך להעלות מס פרוגרסיבי. אני לא יודעת, צריך לנהל על זה דיון. אבל הרגע הזה? רגע הפיטורים בחייו של אדם, שבו הוא נזקק לכל שקל שהוא חסך בימי חייו והסיכוי שהוא ימצא עבודה חלופית, במיוחד ככל שהגיל שלו עולה, הולך וקטן? זה הרגע שהוא זקוק בו לכל מה שהוא צבר. זה הרגע שאתם רוצים לפגוע בו?
יש פה תקדים, הוא תקדים מסוכן. זה רגל בדלת. מיסוי פיצויי פיטורים זה דבר שצריך להתנגד לו בכל פה. שוב, דברו על מיסוי, הכל סבבה. עכשיו, הקישור בין שני החוקים. אולי גם תשימו את חוק ההסדרה בפנים? באמת, מה הקשר?
[קריאות ביניים]
ח"כ אורלי לוי אבוקסיס:
כמה עולה חוק ההסדרה? אולי מישהו צריך לממן את זה מהפיצויים שלנו?
היו"ר משה גפני:
אורלי, אורלי.
ח"כ שלי יחימוביץ':
שלא תהיה אי הבנה, פיצויי פיטורים למתפטר זה דבר שאני מסכימה לו בכל לב. אני חושבת שהוא נכון, הוא הגון. הוא צריך לעבור בחקיקה נפרדת. אני מניחה שהוא יעבור פה אחד. אני מניחה שיהיה לחץ מסוים של המעסיקים שטוענים לפעמים שהם נותנים הכשרה לעובד, בעיקר בתעשייה, ואז פתאום אחרי שהם נותנים לו הכשרה יבוא מעסיק אחר ויציע לו שכר יותר גבוה. מסורתית מעסיקים התנגדו לזה. אני כמובן בעד. אני חושבת שאדם, גם כשהוא מתפטר, אם אנחנו מדברים על כללי –
ח"כ מיקי לוי:
מוסרית זה כסף שלו.
ח"כ שלי יחימוביץ':
נכון, מוסרית זה כסף שלו. ואם אנחנו מדברים על שוק חופשי שבו יש תחרות בין עסקים, אז יכולה להיות גם התחרות על עובדים. נכון לחלוטין שעובד מתפטר יהיה זכאי לקחת את הכסף שהוא צבר ואת הכסף שנצבר לו, אבל מה הקשר לזה? למה אתם כורכים את זה ביחד? אני מציעה, אדוני היו"ר, שנפצל את הפיצול בחוק ההסדרים, ובוא נדון לחוד בעניין של פיצויי פיטורים למתפטר, נאשר את זה, אין מחלוקת פה –
ח"כ מיקי רוזנטל:
לא, יש מחלוקת גם על זה. יש הרבה מחלוקת.
היו"ר משה גפני:
טוב, רבותי. מיקי רוזנטל בבקשה.