יחימוביץ' בועדת חוץ ובטחון: "מתנגדת לקיצור שירות נוסף"

28 בנובמבר, 2016

בדיון בועדת חוץ ובטחון אמרה יחימוביץ' כי קיצור השירות בחודשיים נוספים, אחרי שקוצר כבר בארבעה חודשים, הוא נטול הגיון, בראש ובראשונה כיוון שהוא צפוי להיות מיושם רק ב-2020 ולאיש אין מושג מה יהיו צרכי הבטחון אז. נכון להיום, קיצור נוסף של השירות יוצר חוסר איזון בין תקופת ההכשרה ורכישת המיומנויות ובין התרומה בפועל לצה"ל.

הכללת הקיצור הנוסף בתוך חוק ההסדרים היא שערורייתית  כשלעצמה. היא נעשית בלא כל עבודת מטה מקדימה, וממילא אינה קשורה כלל לתקציב הקרוב.

על ועדת חוץ ובטחון להתנגד כעת למהלך.

הנימוקים הכלכליים שמציג האוצר לקיצור השירות אינם רלוונטיים ואף מגוחכים.

שירות החובה בצבא העם אינו נמדד במונחי עלות כוללת וברור לחלוטין שאינו כלכלי אלא בטחוני. לפי הגיון מופרך זה, צריך לבטל את שירות החובה כליל, דבר שאיש אינו מעלה על דעתו.

(ישיבת הועדה היום הייתה פתוחה ולא סודית)