שלי על העלאת גיל הפרישה לנשים: "רוצים להכריח את העובדות המסכנות ביותר לשאת בעול"

30 בנובמבר, 2016

שלי השתתפה בדיון בועדת הכספים, שנערך על רקע סוגיית העלאת גיל הפרישה לנשים. מתוך דבריה:

"מתחת לאפו של יו"ר הועדה, חילקו לנו כאן דוח ששר האוצר לא אישר בכלל. זה מעשה לא תקין. פשוט לא סופרים אותנו – כל מה שקורה כאן כאילו לא קורה, והרכבת דוהרת קדימה. נשים על סף גיל הפרישה קיבלו כבר עדכון מאגף כוח אדם שהן יפרשו בתאריך X, וכל זה על פי חוק שעוד לא נכנס לתוקף. אם ככה, למה אנחנו בכלל מכנסים את הועדה הזאת? והרי כבר היום נשים שרוצות להמשיך לעבוד, יכולות להמשיך לעבוד. אגב, יותר ויותר נשים עושות את זה. אבל לא, הם רוצים להכריח את העובדות המסכנות ביותר להמשיך ולשאת בעול".

לצפייה בדבריה: