"התנהלות המדינה בכביש הקטל - תירוצים ביורוקרטיים לאי טיפול חמור באבדן נפשות"

19 בינואר, 2017

שלי דיברה בוועדה לענייני ביקורת המדינה, בראשות חה"כ קארין אלהרר ("יש עתיד"), במסגרת דיון אודות ריבוי התאונות הקטלניות בכביש 66. מתוך דבריה (לצפייה):

"אני חייבת להגיד שזה נשמע כמו מערכון של אפרים קישון. ממש ככה. חוסר תקשורת חלמאי בין הגופים השונים, שצריכים לשים קץ לתופעה המדממת הזאת. זה היה יכול להיות נורא מצחיק, כי באמת היו רגעים משעשעים בדיון הזה, אבל זה לא מצחיק, כי מדובר בחיי אדם. מדובר בכביש דמים, שגבה ארבעים קורבנות בעשור, שמונה בשנתיים האחרונות, כולל תאונת דרכים אתמול. אני נסעתי בכביש הזה בסיור שעשיתי אצל איציק חולבסקי, וזה פשוט מפחיד; אתה יודע שאתה נוסע בכביש מוות. נסעתי ביום, ואני מתארת לעצמי שבלילה זה עוד יותר מסוכן - אתה בלב השדות בדרך שאין בה תאורה בכלל. וגם ביום זה מפחיד דיו.

האבסורד הוא שאם ניתן שאלון עם מאה שאלות, אז כל התשובות לשאלות זה 'צ'ק', 'צ'ק', 'צ'ק', יש תשובה לכל דבר, אבל כל תשובה היא 'למה לא נעשה כלום' - לא 'האם נעשה או לא נעשה'. הררי תירוצים בשפה ביורוקרטית - זה מוקד סיכון, וזה תכנית חומש, וזה בכלל לא היה בישיבה, וזה לא תומלל, וזה הושחר, וזה בכלל היה אבל לא תוקצב. אז רבאק, אנחנו באמת מדברים פה על חיי אדם. חייבים לשנות לחלוטין את הדיסקט בעניין הזה, ולא לחפש תירוצים ביורוקרטיים לאי טיפול כל כך חמור באבדן נפשות. הרי אם היה מדובר בנפגעים בפיגוע או במלחמה, המדינה הייתה רועדת. שוויון הנפש הבלתי נסבל הזה כלפי המוות הבנאלי הזה, של הרוגים בתאונות דרכים, ועוד לא ספרנו את הפצועים, את הנכים, את המשפחות השכולות ואת המעגלים השניוניים והשלישוניים של הקטל הזה. נדמה לי שעיסוואי פריג' אמר את זה: למרבה הצער, אנחנו יוצאים מהישיבה הזאת בדיוק כמו שנכנסנו אליה – וזה דבר שהוא בלתי נסבל. בדיונים הקודמים עוד הייתה לנו תקווה, עכשיו מתברר שלא משנה מה נעשה, אנחנו נקבל תשובות למה לא נעשה שום דבר.

וגם האמירה לפיה 'ממתי יש תקצוב על בסיס דיון בלשכתו של השר'? חבר'ה, התבלבלתם. זאת הרשות המבצעת, השר הוא השר הממונה. אם יש דיון בלשכתו ומתקבלות החלטות, חייבת להיות להם נגזרת תקציבית. אחרת זה הכול צוות הווי ובידור בלשכתו של שר, ואין שום קשר בכלל לביצוע. וגם השר הזה הוא ביצועיסט. הוא יודע לבצע, אף אחד לא מזלזל ביכולותיו. אז אי אפשר שלא להסיק מזה שאולי הוא לא רוצה לטפל בכביש הזה, כמו שנאמר כאן. וגם כאן עולות תהיות למה ומדוע. אני אפילו לא יודעת מה צריכה להיות השורה התחתונה, גברתי יושבת הראש, כי גם אם תזמני עוד דיון, יכול להיות שיהיה כאן דיון שלישי ואולי רביעי, ואז נקבל אותן תשובות בדיוק. ועד אז ייהרגו עוד אנשים".