"אם עמ"י היו מחזיקים בזכות הצבעה בהסתדרות, הבעיה שלהם הייתה נפתרת עכשיו"

19 באפריל, 2017

שלי דיברה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בראשות חה"כ אלי אלאלוף ("כולנו"), אודות מצבם של עמ"י (עובדים מקומיים ישראלים), על רקע סירובו של האוצר לממן פתרון מוסכם בעניינם. מתוך דבריה (לצפייה):

"קודם כל, אנחנו באמת מדברים על שני צירים מקבלים: על הציר של נציבות שירות המדינה, שגם לטעמי עבדה על זה הרבה יותר מדי זמן, זה נמשך שנים; ועל הציר של האחריות של האוצר. עם הנציבות באמת סיימנו, לשביעות רצון כל הצדדים, אבל כרגע אנחנו מחכים להחלטת ממשלה שתאשר את המתווה של הנציבות, כשבעצם האוצר לא מסכים על התקצוב של המתווה של הנציבות, ולכן גם ההחלטה הזאת לא עוברת בממשלה...

אלאלוף: אני חייב לדייק: בעקבות התשובה שקיבלתי מנציבות שירות המדינה, הבנו שזה עומד לפתחו של שולחן הממשלה, של ישיבת ממשלה. כתבנו את זה ערב החג, והבטיחו לנו שיקיימו על זה דיון בקרוב. אני מאמין שאם זה יבוא לדיון בממשלה, האוצר לא יתנגד.

שלי: כן, אבל השאלה היא לא ההתנגדות, אלא האם האוצר יכול...

אלאלוף: אני מדבר על המתווה המוצע, אני לא מדבר על שינויים במתווה.

שלי: ברשותכם, אני רוצה להגיד על זה מילה: על כל פנים, ההצעה של האוצר כן מרעה תנאים של עובדי עמ"י קיימים, לעומת שדרוג מסוים, קטן, בתנאים של עובדי עמ"י שהם לא בנות או בני זוג של. זה דבר אחד. דבר נוסף: היא לא כוללת דברים בסיסיים, כמו החזרי טיסות. דיברה עינת על טיסה לווייטנאם הלוך וחזור, שזה כמה?

עינת הלוי-לוין (נציגת עמ"י בווייטנאם): אלפיים דולר.

שלי: איפה נשמע כדבר הזה ששליח של מדינת ישראל, פורמלי, יצטרך לממן מכיסו את הטיסות? מדינת ישראל עושה טובה לעובדי עמ"י בזה שהיא נותנת להם לשרת, עד כדי כך שהם צריכים לממן מכספם את הטיסות? איך דבר כל כך בסיסי אתם לא מוכנים לתקצב בהסכם הזה? אחרי זה אתם מתפלאים שהם מתנגדים לתת-תקצוב של ההסכם? אלה גם עובדים שלא יכולים לשבות, הם כן נקטו עיצומים יומיים, אבל הם לא מקבלים דמי שביתה מקרן שביתה של ההסתדרות, לצערי הרב. לכן היכולת שלהם לנקוט אמצעים ארגוניים היא מאוד דלה. אני בטוחה שאם הם היו שובתים אז זה היה מובן עד כמה הם חיוניים והכרחיים לעבודה הדיפלומטית בחו"ל. דיברה כאן עינת על התקופה שהייתה בהריון... אני חייבת להגיד לכם – בלי להזכיר שמות, כי זה היה טיפול אישי ופרטני שלי בעובדת עמ"י ספציפית בשבועות האחרונים שקיבלה מכתב פיטורים בחודש תשיעי. זה דבר שלא היה ולא נשמע כמוהו ביחסי עבודה תקינים בכלל ובשירות המדינה בפרט, אבל כיוון שמדובר בעצם בשפחה ולא בעובד ממש, היא קיבלה את אותו מכתב פיטורים בחודש תשיעי. זה דבר מטורף: היא הייתה צריכה לארוז, עם הבטן ועם הכול, ולנסוע על חשבונה בחזרה לארץ בתום הכהונה. בסוף הצלחנו למנוע את הגזירה הספציפית הזאת, אבל אנחנו לא בענייני פילנתרופיה – אנחנו לא רוצים לעזור עובד-עובד. אנחנו רוצים שהבעיה הזאת תיפתר אחת ולתמיד, שלא יהיו עבדים סוג ב'. שוב, אני באמת שלא מאשימה אותך, ברור לי שאתה השליח ושלא אתה קובע, ואני לא רוצה לפגוע במעמדך, חלילה... אבל כל עוד האוצר לא ייתן פתרון... ומדובר בפתרון שלא בשמיים, אלא בתקצוב שהוא מאוד מינימליסטי. זה לא איזה עול נוראי שייפול לפתע על האוצר. כאן אנחנו מצפים לפתרון שהוא פתרון הוגן ונורמלי.

אני אגיד עוד דבר: אני מאוד נזהרת שלא להיות פוליטית פה, אבל בכל זאת אומר כך: מדובר ב-1,200 עובדים שאני מבטיחה לכם שאם הייתה לכם זכות הצבעה בבחירות להסתדרות, הדבר היה נגמר בחודש הזה, כמו שהרבה דברים נגמרים עכשיו, לפני הבחירות.

אלאלוף: יש להם זכות הצבעה?

שלי: הם מאוגדים, אבל הם לא בספר הבוחרים. וזה מאוד משפיע על מעמדם".