שלי בוועדת הכספים: "שר האוצר ה'חברתי' וה'רחום' לא מתעניין בנשים שייפגעו מההעלאה הגורפת של גיל הפרישה. נמאס מהמשחק הכפול הזה"

27 ביוני, 2017

שלי דיברה במסגרת דיון בוועדת הכספים, בראשותו של חה"כ משה גפני ("יהדות התורה"), שעסק בניסיונו המחודש של האוצר להעלות באופן גורף את גיל הפרישה לנשים,, תוך פגיעה קשה בנשים העוסקות במקצועות שוחקים ובנשים שנפלטו בגיל מוקדם משוק התעסוקה. מתוך דבריה (לצפייה):

"אדוני היושב ראש, אנחנו מגיעות לכאן אחר 6 שנים בהן אנחנו מתעסקות בנושא הזה. לפני 6  שנים חוקקנו חוק שדחה בחמש שנים את העלאת גיל הפרישה, בתמיכת כל הנשים בכנסת, מכל הסיעות. ועכשיו אנחנו מגיעות לכאן אחרי שנה וחצי של התדיינות מול האוצר לגופו של עניין, עם ישיבות באמת רציניות, בהן, לא משנה איך תהפכו את זה - התברר שהם לא מכירים במושג "מקצועות שוחקים". הם מסרבים להכיר בו, אחרי אינספור פגישות. הנשים שעובדות במקצועות שוחקים, שגם עליהן הם מבקשים להחיל את גזירת העלאת גיל הפנסיה, הם לא בספקטרום ובקו הראייה שלהם. הן פשוט לא קיימות, לא משנה איך תהפוך את זה. הם לא נסוגים, כי בעיני רוחם... ואני לא אגיד 'פקידי האוצר', אני אגיד 'שר האוצר', כי לי נמאס כבר מהעמדת הפנים הזאת. הוא שולח לפרונט את פקידיו, ולו 'אין עמדה', והם אומרים בשמו את הדברים. אני רוצה להבין: בכל השיחות שלנו איתם, הם דיברו אך ורק בשמם? הם לא עדכנו אותו? והוא כותב לך מכתב שבו הוא לא אומר כלום בעניין גיל הפרישה לגופו? אין לו עמדה בעניין? אז אני אפסיק להגיד 'פקידי האוצר'. שר האוצר לא מכיר בנשים שעובדות במקצועות פיזיים קשים: בעמידה במפעלי מזון, בסיעוד, בסייעות, בניקיון. בכל העבודות הקשות והפיזיות ששוברות את הגב, את הרגליים ואת הנפש, הוא לא מכיר? הוא רוצה להחיל עליהן את העלאת גיל הפרישה, ולא יעזור כלום. 

אני תוהה לגבי שר האוצר ה'חברתי', ה'רחמן', שמתרחק כמאש מקבוצה נוספת: הוא לא מכיר בעובדה המונחת לפתחנו, שיש נשים שנפלטו משוק העבודה בגיל 55, 58 ו-61. בשבילן, הפירוש של העלאת גיל הפרישה הוא מאוד פשוט: הן פשוט יישארו עוד שנים בלי שכר, בלי פנסיה ובלי קצבת זקנה. גם הן לא מעניינות את שר האוצר ה'רחום' וה'רחמן'. ולמה אני אומרת 'שר האוצר'? כי די כבר עם המשחק הכפול הזה. מספיק. זה לא פקידי האוצר. מי שממונה עליהם זה שר האוצר. אם הוא היה חושב אחרת, הם לא היו שוב ושוב חוזרים אלינו עם היעדר הכרה במקצועות האלו. הפתרונות שהם הציעו הם פתרונות מביכים. זה לסתום חור קטן פה וחור קטן שם. אלו 10 חודשים קצבת אבטלה - ומה עם השנתיים? מה עם 14 החודשים הנותרים? שם הן אמורות להישאר בלי שקל, בלי כלום? 

גפני: רעבות ללחם...

שלי: ממש רעבות ללחם... ממש כך, שר האוצר ה'רחום' וה'חנון', שקשוב לליבם ולצרכיהם של האנשים העניים. אז בואו נפסיק עם העמדת הפנים הזאת, וננהל את הדיון הזה מול שר האוצר ולא מול הפקידים. בדיוק כמו שזהבה אמרה: הוא מבקש להפוך את זה למן עניין טכני משפטי כזה: תהיה פרשנות משפטית לכאן, שזה חל אוטומטית; ופרשנות משפטית לכאן, שזה לא חל אוטומטית. והוא בכלל לא עומד מאחורי הפרשנות המשפטית שזה חל אוטומטית - זה הפקידים שלו, זה הייעוץ המשפטי... אני אומרת לך: עוד שנייה הם הולכים ליועץ המשפטי לממשלה, כדי לקבל הכשר לעוול הזה...

גפני: לפי דעתי השנייה הזאת כבר עברה...

שלי: על העוול הזה חתום שר האוצר. ואת התשובות, אנחנו נדרוש מעכשיו אך ורק ממנו. בלי שום קשר, הצעת החוק כשלעצמה כמובן מבורכת.

גפני: אני אדבר איתו.

שלי: ושיגיע לכאן, לוועדה. שיסתכל עלינו בעיניים.

גפני: אם המצב יהיה שגיל הפרישה עולה באופן אוטומטי כי הוא לא ממליץ, אני אגיד לו. הוא יהיה אשם.

חה"כ זהבה גלאון ("מרצ"): תגיד, זה אותו שר שאמר בבחירות שהוא לא יהיה מוכן להעלאת גיל הפרישה?

שלי: אגב, עוד דבר, וחי נפשי שזה לא קשור לבחירות להסתדרות: לפני הבחירות להסתדרות, שמענו את ההסתדרות מאוד נחרצת נגד העלאת גיל הפרישה. אז מה קרה? באמת מה קרה? יכול להיות שיו"ר ההסתדרות ושר האוצר חיכו שיעברו הבחירות להסתדרות כדי להגיד את עמדתם האמיתית? הייתכן? לא יכול להיות...

גפני: אני לא מגיב על נושא הבחירות להסתדרות... יכול להיות שבעקבות הדיון הזה, נשמע מהם משהו אחר.

גלאון: בינתיים לא שמענו את יו"ר ההסתדרות. הוא לא ידע שיש ישיבה?

שלי: אני שואלת שוב: אפשר להזמין את השר?

גפני: אפשר, אני אדבר איתו...

שלי: הוא אמר לך שהוא לא מעוניין לבוא לוועדת הכספים? הוא אמר לך שאין לו עמדה?

גפני: הוא אמר לי, לא רק כתב לי - הוא רוצה שהוועדה תחליט.

שלי: תמסור לו 'שלי יחימוביץ' רוצה לשמוע את עמדתך בוועדת הכספים'.

גפני: אני מתחייב, בלי נדר, להגיד לו את זה.

גלאון: ושלי מייצגת אותנו.

חה"כ מיקי רוזנטל ("המחנה הציוני): בדיוק, בעניין הזה זאת העמדה של כולנו.

שלי: אני מבקשת שתאמר לו באלה המילים. תאמר לו: 'אדוני שר האוצר, שלי אומרת שלא יכול שאין לך עמדה בנושא הנשים החלשות והעניות ביותר. לא יעלה על הדעת שאתה רוצה לפגוע בהן. בוא לוועדה ותגיד לנו את עמדתך".