הפרת חוקי עבודה בשב"כ

19 במרץ, 2008
שאילתה ישירה

חברת הכנסת שלי יחימוביץ שאלה את ראש הממשלה

בערוץ 10 פורסם כי כ-150 מעובדי השב"כ מנהלים בשנים האחרונות תביעות משפטיות נגד הארגון על תנאי העבודה שלהם. לעובדי השב"כ אסור להתאגד, אך בכל זאת רבים מהם פונים כקבוצה לבית המשפט כדי להאבק על תנאי העסקתם.

רצוני לשאול:

1. מדוע מוטל איפול מלא על תוכן המשפטים וגזרי הדין, למרות שמדובר במשפט שאין לו נגיעה ישירה לביטחון המדינה? האם גם זכויותיהם הסוציאליות של עובדי השב"כ הינן סוד בטחוני?

2. בכמה עובדים מתלוננים מדובר? בכמה תביעות קבוצתיות?

3. כמה מהתביעות נמצאו מוצדקות?

4. כתוצאה מהאיפול, עובדים רבים אינם מודעים להישגים ולמאבקים של עמיתיהם, ועל כן לא יודעים לדרוש תיקון מתאים, גם במידה שסבלו מעוול דומה. האם התביעות שנמצאו מוצדקות, ואשר יש להן השפעות רוחב על עובדים רבים, מובאים לתשומת לב העובדים הנוגעים לדבר? האם יש לאותם עובדים נגישות למידע שכזה?

5. בהינתן שלעובדי השב"כ אסור להתאגד ולשבות (מסיבות מובנות ונכונות), אילו מנגנונים חלופיים עומדים לרשותם לבירור זכויותיהם וערעור על עוולות לכאורה שנעשו להם?

לכתבת הוידאו בחדשות 10