שלי: "מבחינת האוצר, כל הנשים עובדות במשרדים מממוזגים" שלי מדברת בדיון בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים בוועדת הכספים

13 בנובמבר, 2017

שלי דיברה בדיון בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים בוועדת הכספים בראשות משה גפני. מתוך דבריה (לצפיה):

 

שלי: תודה אדוני היושב ראש. קודם כל קראתי את ההצעה שלך.

גפני: לא, אין לי הצעה בכתב.

שלי: עברתי על הנון-פייפר, למדתי את פרטי הנון-פייפר.

גפני: דיברתי איתך.

שלי: ואני מסכימה לחלוטין לכל דבר, ולו אני הייתי צריכה להרים את האצבע הייתי עכשיו, הייתי מרימה בעד. ומה המשמעות של זה? המשמעות היא כן העלאת גיל פרישה, אבל לא להשליך מאחור ככלי אין חפץ, את הנשים הזקנות, החלשות והעניות ביותר, שזה מה שהאוצר רוצה לעשות - ומתעקש על זה! – כאילו מדובר באיזו מלחמת צדק!

אנחנו מדברים, כמו שאמרת, על נשים שלא עובדות; ולהעלות את גיל הפרישה ל-64 זה אומר עוד שנתיים בעוני מרוד וברעב: בלי שכר, בלי פנסיה, בלי קצבת זקנה, והן לא מעניינות את האוצר.

אז בהדברות הארוכה שהייתה לי, לחברת הכנסת גלאון ולחברת הכנסת אורלי לוי עם האוצר -  הייתה הדברות ארוכה, והיה נסיון להגיע להסכמה - הם הסכימו לעשרה חודשי אבטלה לאותן נשים. ומה יהיה ביתר 14 החודשים? הן ילקטו אוכל בפחים? מה זאת הגישה הזאת?

ושוב יש לנו את הקבוצה השניה של מקצועות שוחקים, שכאן, האוצר בכלל לא מכיר במקצועות שוחקים. מבחינת האוצר, כל הנשים עובדות במשרדים מממוזגים, בעבודות אקדמיות, והן נורא רוצות כבר להמשיך לעבוד, וכל העובדות, כל הפועלות במפעלי יצור שעומדות על הרגליים, עובדות ניקיון, אחיות מעשיות, כל הנשים האלה שכבר נופלות מהרגליים – literally – לא קיימות. עיוורון מוחלט.

וגם, אתם יודעים מה? נמאס לי מההצגה הזו שבה שר האוצר שולח את הפקידים שלו ואנחנו מתעמתים איתם. זאת האחריות של שר האוצר.

ח"כ פולקמן: גם האחריות לקיים דיונים מסודרים בכנסת בגיבוי של שר האוצר.

שלי: הדיונים המסודרים מתנהלים כאן כבר שנתיים.

ח"כ פולקמן: ועכשיו יש גיבוי, תיאר את זה יו"ר הועדה, להגיע להסכמות, שלי, כך עושים דיון מסודר.

שלי: רועי, תעשה לי טובה, מעולם, מעולם לא היה דיון כ"כ מסודר כמו בדיון הזה. מעולם לא נשמעו כ"כ הרבה [...] תרשה לי לסיים את הדברים שלי. תייצג אח"כ את השר שלך.

אני, יש מאחורי כבר לפחות 100 שעות דיונים עם הגורמים השונים בעניין הזה, וכל הדברים – כל הזמן טיעונים משפטיים – ושר האוצר לא משמיע את קולו. לא מביא את עמדתו לועדה. אני רוצה לדעת האם שר האוצר משה כחלון מוכן להפקיר את אותן נשים זקנות ועניות, ואנחנו יודעים הרי, שכל משחק החתול והעכבר הזה עם פקידי האוצר – מי שיכול להכריע בו – זה שר האוצר, אז יתכבד ויכריע, ויודיע לנו, ושנדע מי הכתובת שלנו.

ושוב אני אומרת, גפני, מה שאתה הצעת כאן, הוא מקובל עלי, הוא נכון, הוא מידתי, ומבחינתי, אעזור לך לקדם אותו.  

תודה רבה.