"אין ספק שיש כשל ביישום החלטת הממשלה בנושא דירות הרפאים. מבקשת ממבקר המדינה לבדוק את העניין"

15 בנובמבר, 2017

 דברי הסיכום של שלי לישיבת ועדת ביקורת המדינה בראשותה בנושא התנהלות רשויות המדינה בטיפול בדירות הרפאים. בסיום דבריה פנתה למבקר המדינה בבקשה שיחווה דעתו בנושא (לצפייה):

"למבקר המדינה יש מה לבדוק מבלי, חלילה, לפגוע במדיניות הממשלה. כלומר, לבדוק את המדיניות שהממשלה עצמה החליטה עליה, והאם היא יושמה והאם הגופים עמדו בהחלטת הממשלה? ואם לא עמדו - מדוע לא עמדו? ואיפה היה הכשל? כי באופן ברור לחלוטין היה כאן כשל; משהו כאן לא בסדר.

צריך לבחון, למשל, עד כמה מי שקבע את התקנון במשרד הפנים; מי שקיבל את החלטת הממשלה אכן דאג ליישום שלה, אכן עמד מאחורי ההחלטה ואכן העניק כלים למי שכן מבקש ליישם את החלטת הממשלה. למשל, עיריית ירושלים מאוד רוצה ליישם את מדיניות הממשלה, אבל לא ניתנים לה כלים ליישם את המדיניות הזאת, כיוון שלא הייתה שום החלטה מתכללת שעוקפת כל מיני דברים שהם ברי ביצוע. כמו למשל, סוגיית חוק הפרטיות. הממשלה יכלה להתערב בעניין הזה, בהיותה הרשות המבצעת, ולפתור את הסוגיה המשפטית הזאת, שהיא לא סוגיה שבלתי ניתנת לפתרון. ובכל זאת לא ניתן הפתרון הזה.

הייתי רוצה לחשוב שמדובר בחלמאות. אני מאוד מקווה שמדובר בחלמאות. אני גם לא מאשימה אתכם, כי אתם דרג פקידותי, ואני לא מזלזלת חס וחלילה. מי שיושב כאן לא קובע את המדיניות או מופקד על היישום שלה בשטח. אבל זה בלתי סביר לחלוטין  שסוגיית הדיור, שהיא אחת הסוגיות הכלכליות והחברתיות המרכזיות ביותר, גם לדעתה של הממשלה וגם לדעתו של האוצר, ויש משאב כזה כאבן שאין לה הופכין, של דירות שבהערכת חסר מדובר ב-40,000 דירות ריקות. שמענו נתונים מדהימים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על 159,000 דירות שעומדות ריקות. גם אם ננכה מהן דירות שעומדות ממש בפני מסירה, עדיין אנחנו מבינים שמדובר במספרים הרבה יותר גדולים מהמספרים שאנחנו יודעים עליהם.

במסגרת מציאת פתרון משמעותי - ואני לא רואה שנעשה ניסיון לעשות דבר כזה - אפשר לשחרר לפחות 10 אחוז מהדירות האלו בשוק. אנחנו פותרים כאן בעיה בסדר גודל לאומי משמעותי ביותר. לכן, מאוד לא ברור מה בדיוק מתרחש כאן, ואיפה נולד הכשל; אנחנו רואים את הכשל אפילו מרגע תיקון התקנות. מה קרה? מה עשתה המדינה כדי שהתקנות האלו ייושמו? איך היא עזרה לרשויות שביקשו ליישם את התקנות האלו?

העובדה שלא נמצא כאן נציג למטה הדיור היא חמורה כשלעצמה. באופן כללי, התחושה היא שמשרד לא רוצים לגעת בזה ולא רוצים להתעסק בזה, משום מה. אני באמת חושבת שלמרות מאמצים של חברי כנסת אחרים כאן לאורך השנים, אין מנוס... אני כן רוצה לקבל כאן החלטה לבקש מכם חוות דעת של משרד מבקר המדינה על הסוגייה הזאת. אני כמובן, חלילה, לא מבקשת מכם להתוות מדיניות; אני כן מבקשת לבדוק מה נעשה מרגע שתוקנו התקנות. אילו אמצעים העמידה הממשלה אחרי החלטתה ואחרי שחוקקו התקנות, כחקיקה ממשלתית, בפני רשויות שביקשו ליישם את התקנות האלו? מדוע אין מאגר מידע אמין, משותף ומתכלל, שייתן לפחות את נתוני הפתיחה, בכמה דירות ריקות מדובר? במסגרת הבדיקה הזאת, נראה לי אפשרי לחלוטין שאתם תבקשו את הנתונים האלו בעצמכם, מהגורמים השונים שיש בידיהם נתונים.

כמו כן, מדוע לא הוסרו חסמים ממי שמבקש ליישם את התקנות? מדוע לא הוסרו חסמים שיאפשרו בעצם את הפעלת התקנות? מדוע התקנות האלו הופסקו באמצע ולא חודשו באופן רציף? מדוע נוצר פער בין התקנת התקנות לשנים הקודמות לבין התקנת התקנות לשנים הבאות - פער שבעצם הוריד לטימיון גם של את הניסיונות של הרשויות שביקשו ליישם את החקיקה הזאת, את התקנות האלו; הוריד לטימיון את כל המאמצים שלהן, וחיבל בעבודה ההמשכית של המשך הטלת סנקציות על בעלים של דירות ריקות. 

שוב אני רוצה לציין: מדובר בנושא שהוא תת-נושא, לכאורה קטן מאוד, והוא לא נמצא בשום תשדיר פרסום ובשום קמפיין, אבל בעיניי מדובר בנושא מאוד משמעותי, שהוא רלוונטי מאוד לסוגיה שעל סדר יומנו הלאומי. זאת אחת הסוגיות החשובות ביותר. תמוה מאוד שהסוגיה הזאת לא נבדקה יותר ביסודיות. 

בעקבות הדברים שאמרתי, אני מבקשת ממבקר המדינה, על פי סעיף 21, לחוות את דעתו בסוגיית דירות הרפאים, הדירות הריקות שאינן מוצעות לשוק הדיור, ולבדוק את הכשלים ביישום החלטת הממשלה והתקנות בעניין זה עד היום, וברשויות המקומיות - בכל הגופים שלמבקר יש סמכות לבדוק".