היועמ"ש בעקבות דיון הועדה לביקורת המדינה: להפסיק לאלתר את בדיקות היהדות המחודשות לאזרחי ישראל יוצאי חבר העמים

25 בדצמבר, 2017
בעקבות ישיבתה האחרונה של הועדה לביקורת המדינה, ולקראת הדיון הנוסף בועדה, קיימה המשנה ליועמ"ש, דינה זילבר, ישיבה בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטים, ובין היתר הוחלט בעקבותיה כי יש חובה להימנע מבדיקה של אזרחים אשר חסר בתיקם פרט כלשהו, כיוון שבכך יש למעשה בחינה מחדש של בסיס האזרחות כולו, והדבר אסור. עוד נקבע כי חלה חובה מעתה להפסיק לבדוק את אזרחותם של אזרחים השוהים בישראל עת ארוכה של עשר שנים ויותר, כפי שעשתה נתיב עד כה לפי הנחיות משרד הפנים. 
 
תגיות