שלי: "אם נותר בך שמץ של אחריות התפטר עוד הערב"

25 במרץ, 2018

אדוני היושב ראש, חברי חברי הכנסת, זה יום שחור למדינה ולשלטון החוק, טוב שביום השחור הזה אנחנו יכולים להתנחם בחוסנן ובאומץ ליבן של מערכות שלטון החוק, שחרף איומים, הפחדות והכפשות, המשיכו לעשות את עבודתן באומץ לב, ללא מורא וללא משוא פנים.

עבירת השוחד היא מהעבירות החמורות ביותר בספר החוקים וככל שמי שמבצע אותה הוא בכיר יותר ורם דרג יותר, כך היא משחיתה יותר, וכשמי שמבצע אותה הוא ראש ממשלת מדינת ישראל היא מטילה צל כבד על מדינת ישראל כולה. מעשיו הם מושחתים, משחיתים, מכוערים; ההתמודדות שלו עם מצבו היא אגוצנטרית, היא אלימה, הוא לא נרתע מלחרב ולהרוס את כל מוסדות שלטון החוק ואת כל מה שמסביבו, והעיקר שישרוד.

מוטב שיזכור ביום הזה איך תבע מאולמרט, בצדק, במצב קל יותר מבחינת מהלכי החקירה, להתפטר לאלתר, שכן אמר, אותו נתניהו, אותו אדם שהמשטרה ממליצה להעמיד אותו עכשיו לדין בעבירות חמורות ביותר, אמר אותו נתניהו – "ראש ממשלה השקוע עד צאוור בחקירות לא יכול לנהל ולהנהיג את המדינה, כיוון שהוא לא יוכל להיות בקונפליקט התמידי שבין טובתו האישית והפוליטית ובין טובת המדינה", וכאן אנחנו כבר יודעים  מה הוא בוחר בקונפליקט הזה. את טובתו האישית בלבד, ולא אכפת לו לקחת איתו ביגון שאולה את מדינת ישראל כולה. ועכשיו הוא מודיע בחוצפה ובעזות מצח, שהוא ימשיך להנהיג את מדינת ישראל, כאילו לא קרה דבר, כאילו לא אדם מושחת ומשחית עומד בראש המערכת.

אם נותר בך שמץ של אהבה למדינה ושמץ של אחריות – התפטר עוד הערב. ואני קוראת לשותפים של ראש הממשלה; לא תוכלו לרחוץ בנקיון כפיכם. אם אתם לא תאמרו לו לאלתר שהוא חייב לפנות את כסאו הערב, אתם שותפים מלאים להשחתה. מגיעה למדינת ישראל הנהגה שהיא יישרת לב ונקיית כפיים ולא עבריינית, את המינימום הזה מגיע לנו. על כל הייתר נדבר אחר כך. לא יתכן שמי שהמשטרה מגישה נגדו המלצה על כתב אישום חמור ביותר ימשיך לעסוק בעניינו חיינו כאן, ענייני ביטחון, חברה, ענייניו של הפרט, ענייני מדינה, כאילו לא קרה דבר. קרה דבר. קרה דבר חמור, קשה, נורא והוא מאפיל על כולנו. ביבי לך הביתה.