שלי: "השבת היא הציווי ההיסטורי הנאור ביותר שידעה האנושות"

26 במרץ, 2018

 

דבריה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', יו"ר הועדה לביקורת המדינה, הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה(תיקון) במליאת הכנסת. 25.12