הצעת חוק אמנת הפליטים של שלי ו"המחנה הציוני" - אימוץ המתווה שעליו הודיע ראש הממשלה

27 במאי, 2018

הצעת חוק מתווה ראש הממשלה למדיניות מקלט לישראל – אמנת הפליטים, עקרונות מחייבים להסכמי העברה ושיקום דרום תל אביב, התשע"ח - 2018 

לעיון בהצעת החוק המלאה, לחצו כאן.

מטרת הצעת החוק לעגן את מחויבויותיה המשפטיות והמוסריות של מדינת ישראל כלפי פליטים ומבקשי מקלט, באופן שעולה בקנה אחד עם מחויבויותיה לפי המשפט הבינלאומי,והעקרונות הקבועים בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, וכן עם היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית.

הצעת החוק מבקשת לאמץ את המתווה שעליו הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-2.4.18. ממשלת ישראל חתמה על המתווה אל מול נציבות האו"ם לפליטים.

לפי ההצעה, מדינת ישראל, אשר חתומה מאז שנת 1954 על אמנת הפליטים, תטמיע את האמנה בחוק.  כך יינתן לה תוקף מחייב שיאפשר למבקשי מקלט ולפליטים שנמצאים בישראל לקבל בה מקלט. זאת מתוך הכרה בתפקידה ההיסטורי והמוסרי של ישראל, אשר הייתה בין המדינות שניסחו את אמנת הפליטים.