"השרה שקד יודעת מה היא עושה כשהיא טומנת את זרע הפורענות הזה"

יחימוביץ' התראיינה בתכנית "וילנסקי את ברדוגו" בהגשת ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו ששודרה בגל"צ ודיברה על נאומה במליאה בנושא "המתקפה של שרת המשפטים על הדמוקרטיה"
20 בספטמבר, 2018
האזינו:

הריאיון המלא:

וילנסקי: שלי יחימוביץ', יו"ר הועדה לביקורת המדינה, המחנה הציוני, שלום

יחימוביץ': שלום ירון, שלום ברדוגו

וילנסקי: שאלתי את השרה שקד על מה שאמרת היום, שהיא מתכוונת להדיח שופטים, היא אמרה שמוחך הקודח מעלה את הרעיונות האלה

יחימוביץ': תכף אני אתייחס לזה, אבל אני שמעתי את הריאיון עם השרה שקד והיה קצת מוזר לשמוע את זעקת הקוזק הנגזל, והתלונות על זה שסותמים לה את הפה ולא נותנים לה לדבר. אני לא יודעת מה השרה חושבת

ברדוגו: זה דווקא לא שמעתי שסותמים לה את הפה היא, אומרת שאתם

יחימוביץ': זה מה שהיא אמרה. היא אמרה לכם את זה שוב ושוב, שסותמים לה את הפה, לא נותנים לה להגיד את דעותיה, ואני חייבת לרענן את ידיעותיה כמי שכל כך מגינה על הפרלמנט מפני ידו הקשה, לכאורה, של בית המשפט העליון, שלכנס את מליאת הכנסת לדיון פגרה ולעלות לנאום, זה לא נקרא סתימת פיות. ככה נראית דמוקרטיה. זה לטון הכל כך כל כך מתלונן וקורבני שנשמע במהלך הריאיון

ברדוגו: את חושבת שהיא רוצה להדיח שופטים, איך היא תעשה את זה בכלל? איך מדיחים שופטים? שרת המשפטים יכולה להדיח שופטים?

יחימוביץ': תראו אני אגיד לכם מה אני חושבת ומעריכה. קודם כל, אני לא חושבת שמחר היא הולכת להדיח שופטים, אבל אני חושדת בה, וזה מה שאמרתי גם בנאום, שנאום השטנה וההסתה שלה הבנוי לתלפיות, צריך לומר, נגד בית המשפט העליון, הוא לא נועד רק להפחיד את שופטי העליון ולאנוס אותם לקבל החלטות שיניחו את דעתה של פוליטיקאית אחת. אני חושדת בה ביותר מזה. אני חושדת בכך שהיא טומנת במודע, בקור רוח, את הזרעים שנועדו להכשיר את הקרקע להדחתם בבוא היום של שופטי בית המשפט העליון

ברדוגו: חברת הכנסת יחימוביץ', רגע רגע רגע, לא, דיברת ארוכות. את אומרת, את מעלה פה תזה, אז בואי תוכיחי אותה, כי כשאת אומרת "היא זורעת" זה אמירות, סליחה על העניין, כמעט אמירות בעלמא, כי אם אין לכם הוכחה אז למה להגיד אותן?

יחימוביץ': תראה, אני ממש קראתי טוב טוב את הנאום שלה. זה לא ריאיון שאפשר להגיד שדברים הוצאו מהקשרם. עכשיו, היא יוצאת במתקפה קשה, אכזרית ומאיימת נגד בית המשפט העליון, בגלל שהוא העז לא לדחות על הסף עתירות נגד חוק הלאום. לא שהוא החליט כבר החלטה שחוק הלאום לא טוב, לא שנקבע הרכב

ברדוגו: רגע, אבל את צריכה להסביר למה, בגלל שזה חוק יסוד, לא בגלל שזה חוק רגיל

יחימוביץ': שמעתם בכזה שקט ויראת כבוד את דברי השרה

ברדוגו: גם אותך

וילנסקי: היא צעקה עלינו שאנחנו נכנסים לה לדברים

ברדוגו: אנחנו לא אשמים, דברי

יחימוביץ': אני מתחילה להסביר לכם, פשוט תקשיבו ואסביר לכם מה אני חושדת, מעריכה ומנתחת. אני רואה את הדברים הקשים שהיא מטיחה בבית המשפט העליון בגלל שהוא לא דחה על הסף. כן, עוד לא קרה כלום, היא אומרת דברים חמורים ביותר. היא אומרת שאם הם יעזו לדון בחוק הזה זה צעד מסוכן, שאם בג"צ ידון בחוק הזה זו תהיה רעידת אדמה

וילנסקי: (היא אמרה את זה אצלנו פה בריאיון)

יחימוביץ': פוליטית, משטרית, נכון. חזרה ואמרה שזה יהיה מ"שלטון העם" ל"שלטון מועצת חכמי המשפט"

ברדוגו: רגע בואי נשאל איתך חברת הכנסת יחימוביץ לעצם העניין

יחימוביץ': אבל עוד לא עניתי לכם. אתם שואלים אותי למה אני חושבת שהיא טומנת את הזרעים להדחת שופטים, אני לא חושבת שמחר היא מתכוונת

ברדוגו:  לא אני רוצה לשאול אותך שאלה מקדמית, עוד לפני זה, לאור הדברים שאמרת. את באמת חושבת שלבית המשפט העליון ישנה זכות, או את מכירה עוד מערכת דמוקרטית שבה בית המשפט העליון יכול לבטל חוקה או חוק יסוד? אם כן אנא תסבירי לי ואל תתני לי רק דוגמא מהודו

יחימוביץ': קודם כל, לא שמעתי שיש חוקה למדינת ישראל עם כל הכבוד

ברדוגו: חוקי יסוד מקבילים במדינת ישראל לחוקה

יחימוביץ': הפרשנות שלכאורה בית המשפט מנוע באופן קטגורי לדון בכל חוק יסוד זאת פרשנות

ברדוגו: תראי, אם את אומרת את זה את שוברת בעצם את כל המהפכה החוקתית של אהרון ברק

יחימוביץ':  אני לא שוברת שום דבר

ברדוגו: כי אהרון ברק, דרך חוק היסוד שהוא הפך אותו, שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ממנו הוא שאב את כל המהפכה החוקתית, את באה ואומרת שזה חוק ככל החוקים

יחימוביץ':  אני לא מתווכחת עם אהרון ברק, אני אומרת שאני לא מכירה שום חוק, שום כלל, שום הלכה, שמונע מבית המשפט העליון, במקרים קיצוניים, לדון בחוקי יסוד. לא מכירה את הפרשנות של איילת שקד על כך. לפרשנותי

ברדוגו: את אומרת שחוקי היסוד לא קבילים במדינת ישראל? הרי נאמר שכל חוקי היסוד

וילנסקי: היא לא אמרה שהם לא קבילים

יחימוביץ': למה אתה מכניס לי מילים לפה?

ברדוגו: תקשיבי לשאלה שלי. במדינת ישראל מוסכמה היא שחוקי יסוד יהיו בסוף החוקה שלנו, שכל חוק הוא חוק יסוד בפני עצמו עומד, וכל החוקים ביחד יהפכו להיות החוקה של ישראל. את אומרת שזה חוק רגיל?

יחימוביץ': אני אומרת שכשהכנסת מחוקקת חוק פרוע, מסוכן, מסית, קונקטוראלי, פוליטי כמו חוק הלאום, שמזיק למדינת ישראל

וילנסקי: כלומר יש רגע מסוים שהשופט מעל

יחימוביץ': חברים תקשיבו, בואו נסיים את הריאיון הזה אם אתם לא מסוגלים לשמוע רבע תשובה שלי. באמת. דברו ביניכם והכל יהיה בסדר. אני רוצה לומר דבר נורא פשוט, הכנסת כפי שהיא חוקקה את החוק הזה, המתקרא חוק יסוד, שהוא חוק חמור, גרוע, מפלה ולא עומד בקריטריונים בין לאומיים של שוויון בין בני אדם, לטעמי, יכולה גם באותה מידה לחוקק, ואמרתי את זה בנאום, חוק למשל שאוסר על יוצאי אתיופיה בכלל לגעת במזון או בשתייה מחוץ לביתם, או חוק שאומר שנשים לא זכאיות להחזיק קניין

וילנסקי: אני שאלתי את השרה שקד על החוק של נסיעה בשבת למשל

יחימוביץ': אם הכנסת מעבירה את זה כחוק יסוד, האם אין לבית המשפט העליון שום סמכות לערער על חוקים הזויים ומטורפים? אני לא יודעת  

ברדוגו: את בעצם כופרת בעניין הזה של הפרדת רשויות

יחימוביץ': נהפוך הוא

ברדוגו: כי את אומרת שיש עליונות לבית המשפט על פני

וילנסקי: ברגעים מסוימים שהחוק לא סביר

ברדוגו: מה זה ברגעים מסוימים? ברגע מסוים הוא יכול לבטל את בית המשפט, אותו דבר, את אומרת שאין מעמד לחוקי יסוד זה מה שאת אומרת

יחימוביץ': מי שכופר בהפרדת הרשויות זאת השרה איילת שקד, שמעבירה תכתיבים ואיומים פוליטיים לבית המשפט העליון

ברדוגו: לא, את נותנת יתרון לבית המשפט העליון על פני הכנסת

יחימוביץ': מה לעשות שאכן לבית המשפט העליון יש סמכות על חוקים שאינם חוקתיים, להתערב

ברדוגו: חוק יסוד הוא חוק חוקתי. מה זה חוק יסוד? חוק יסוד הוא חוק חוקתי

יחימוביץ': כן, אבל ברדוגו אתה מתעקש על זה שלכאורה יש לנו איזה חוקה

ברדוגו: לא מתעקש. חוק יסוד הוא חוק חוקתי. אני לא הולך איתך לחוקה. חוק יסוד הוא חוק חוקתי?

יחימוביץ': מה לעשות, אני אומרת את דעתי לא את דעתך. אני מסבירה את דבריי, אתה פשוט לא מסכים איתי. אז אתה רוצה להתווכח איתי? תתווכח איתי אבל אני לא אגיד את דעתך, אני אומרת את דעתי. אני מניחה שאתה מסכים עם השרה שקד, אני חושבת שהשרה שקד

ברדוגו: אל תכניסי לי דעות, חברת הכנסת יחימוביץ'. אני לא אומר לך, אל תגידי לי בעד מי אני מסכים בעד מי אני לא מסכים. אני שואל אותך שאלות, אני מהצד הזה, היית בצד הזה מספיק שנים ואת יודעת שאפשר לשאול את השאלות, אז עם כל הכבוד, זה גם לא הגון להגיד אתה מקשיב או אני מייצג אז אני רוצה להגיד לך

יחימוביץ': אני רק אומרת שאני לא אומרת את דעתך

ברדוגו: את אומרת שאני אומר את דעתה של מישהו אחר. אני שואל אותך שאלה - חוק יסוד, הוא חוק חוקתי? כן או לא. ואם כן, אם הוא לא חוק חוקתי, אם הוא כן, אז האם מותר לבית משפט לפסול אותו

יחימוביץ': אני חושבת שכל חוק, גם אם הוא חוק יסוד, אם הוא פוגע ביסוד מוסד של שוויון או חירות האדם יש לבית המשפט סמכות לשקול אם לדון בו. אם הכנסת מחוקקת חוקים שהם גזעניים, מפלים ורומסים את הדמוקרטיה באמצעים דמוקרטים, כפי שאנחנו רואים בהרבה משטרים, כי אז כן, אני שמה את יהבי על בית המשפט העליון. אני רוצה כן לחזור על הדבר שכאילו אתם מסרבים לקבל - אני חושבת שהשרה שקד יודעת מה היא עושה כשהיא טומנת את זרע הפורענות הזה. אני מזכירה לכם שבפולין, ידידתנו הטובה שאנחנו מוחלים לה גם על גילויי האנטישמיות, קמו יום אחד אזרחי פולין וגילו ששליש משופטי העליון מודחים ושבית המשפט כפוף באופן ישיר לממשלה. עכשיו, אני לא חושבת ששקד חושבת שזה יקרה מחר, אבל אני חושבת שהיא בצורה מאוד אינטליגנטית

וילנסקי: אבל למה את כל מה שאת אומרת את חושבת שהיא לא יכולה להגיד, מה כי היא שרה ואת לא?

יחימוביץ': לא הבנתי את השאלה

וילנסקי: כי את אומרת "היא אומרת לא נותנים לי לדבר" דברים כאלה, לא נותנים לי לדבר, מה פתאום לא נותנים לה לדבר?

יחימוביץ': אני חושבת שנותנים לה לדבר בלי הפסקה, ואף לבצע. אנחנו רק מדברים, אתה יודע, חופש ביטוי. היא תאמר את דעתה ואני את דעתי

ברדוגו: תגידי, חופש ביטוי הוא גם מה שאומר אהוד ברק? את מסכימה עם הדברים שאומר אהוד ברק ש"יש מלחמה פה ושצד אחד צריך להיעלם"?

יחימוביץ': להיעלם? חס וחלילה. אני מכבדת את הצד השני, אני רוצה לשמור על זכויותיו הדמוקרטיות, אבל אני חושבת שההבנה שיש כאן ויכוח מאוד עמוק על ההבנה של דמוקרטיה. דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרב אלא גם זכויות המיעוט

וילנסקי: סיימנו נגמר לנו הזמן יש לנו פה נגמר הזמן שלי יחימוביץ', תודה.

יחימוביץ': תודה רבה.