יחימוביץ: "הלחץ שלנו בוועדה לביקורת המדינה מצליח להביא הישגים ופריצות דרך לקהילה הטרנסג'נדרית."

15 בנובמבר, 2018
האזינו:

יו"ר הוועדה לביקורת המדינה שלי יחימוביץ התראיינה אצל איציק יושע בכאן תרבות של התאגיד, וסיפרה על ההישגים האחרונים שהתבשרנו עליהם בישיבת הועדה לביקורת המדינה בנושא טיפול מוסדות המדינה בקהילה הטרנסג'נדרית.