יחימוביץ: "החזון של נתניהו ומקורביו; שישראל תהיה גן עדן לעבריינים ומקלט לפושעים"

16 במאי, 2019
האזינו:

שלי בראיון לכאן ב, בהגשת יגאל גוואטה ורן בנימיני.

"המשפט הזה שאני שומעת פעם שנייה היום, מפי מיקי זוהר ועכשיו אלקין, שלא יכול להיות שח"כ יסתובבו מפוחדים מהמשטרה - אני רוצה שאנשים יידעו בכלל שיש עליהם את אימת החוק. מה הכנסת זה מקלט?

הכנסת לפי חזונם של זוהר ואלקין, וכמובן חזונו של רוה"מ, אמורה להיות גן עדן לעבריינים, עיר מקלט לפושעים. קרנות המזבח.

יש חסינות לח"כ. אל תפלו למלכודת ההטעיה הזו. יש חסינות מהותית על דברים שח"כ עושה מותקף תפקידו כפרלמנטר. כמו להגיד כל מיני דברים ולא להיות חשוף לתביעות דיבה.

הציבור שמע את רוה"מ אומר שלא היה כלום כי אין כלום. שבשימוע הכל יתברר כעורבא פרחא. ושמע אותו אומר למרציאנו ושולל מכל תוקף שיחוקק חוק להגן על עצמו.

הציבור מאוד אינטליגנט והאמין לנתניהו. יש לי כל מיני חברים בליכוד, והם אמרו: אם יוגש נגדו כ"א וכן הלאה, הוא לא יהיה רוה"מ, אבל כרגע הוא חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו. אז רוה"מ שיקר לציבור. וגם אם הציבור ידע הכל ובכל זאת בחר בו לראשות ממשלה, הבחירה שלנו, נבחרי הציבור לכנסת ולראשות הממשלה, היא לא לקבל כרטיס חופשי לעשות מעשי עבריינות.

יש לי עצה טובה לכל הפוליטיקאים שפוחדים שירדפו אותם ומאימת החוק. נורא פשוט: אל תהיו מושחתים.

דמוקרטיה פועלת ככה שמי שמחליט אם הצטברו נגד אדם ראיות, וצריך להגיש נגדו כ"א זה לא בהצבעת פופולריות אלא מוסדות שלטון החוק. זה חלק מבסיס הדמוקרטיה. אחרת במקום בימ"ש ומשטרה היינו מעמידים להצבעה האם נוטל השוחד והשלמונים הזה מה יהיה גזר דינן. אבל על זה לא בנויה דמוקרטיה, לא על פופולריות, אחרת בר רפאלי לא הייתה מסובכת עם רשויות המס למשל."