יחימוביץ בישיבה על העלאת שארית יהודי אתיופיה: "לסיים עוול מתמשך ולהעלות את שארית יהודי אתיופיה לארץ"

8 בספטמבר, 2015