יחימוביץ במליאת הכנסת על הקלטות בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו: "לאן נוליך את החרפה?"

7 בינואר, 2018

במליאת הכנסת על הקלטות בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו: "לאן נוליך את החרפה?" 7 לינואר 2018, אתר יוטוב