העסקה נצלנית של מתרגמי הכתוביות בטלוויזיה ופגיעה בציבור בשל איכות תרגום לקויה

9 בספטמבר, 2008

מתוך המכתב ליו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו:


"...המתרגמים סובלים מבעיות קשות בתנאי העסקתם. לעיתים קרובות הם נאלצים לבצע את עבודתם תמורת שכר הנמוך משכר מינימום, אשר בתחשיב פשוט עשוי להגיע ללא יותר מ- 13.5 ₪ לשעה. בנוסף לכך, הם סובלים מעיכובים רבים וממושכים בקבלת שכרם, עד כדי איחור של מספר חודשים.
בשל אופן העסקתם כפרילנסרים, הם אינם נחשבים עובדים, ולפיכך אין הם זכאים לזכויות המינימאליות מכוח חוקי העבודה. הבעיה היא שבשונה מעצמאים או פרילנסרים רבים, הם גם לא נהנים מזכויות ו/או ממעמד משופרים כעצמאים. מעמדם חלש, כוח המיקוח שלהם אפסי, ויוצא אפוא שמדובר בקבוצת עובדים היוצאת קירחת מכאן ומכאן.
מבדיקה שעשיתי עולה כי מקור הבעיה העיקרי הוא הסכומים הנמוכים יחסית שמשלמים גופי השידור לאולפני התרגום בעבור שירותי התרגום. מסכומים אלו עולה התעלמות ממרכיבים רבי חשיבות כגון איכותו של התרגום, רמת המקצועיות והניסיון כמו גם הוותק של המתרגם שיצר אותו. מסתמנת אפוא תמונת מצב ועל פיה גופי השידור מוכנים לרכוש ולקבל את שירותי התרגום באיכות ירודה, תמורת תשלום זעום בהתאם. השכר הנמוך שתמורתו נדרשים המתרגמים לספק את התרגום, אינו תואם בלשון המעטה את מסגרת הזמן הארוכה הנדרשת על-מנת לספק תרגום איכותי ומדויק כנדרש בחוק, וכך נוצר תחום פרוץ שבו ידיהם של גופי השידור חופשייה...
...אני פונה אלייך, כיוון שמכוח החוק, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו היא הגוף המוסמך לפקח אף על תחום זה. החוק קובע כי בהליך הדרגתי עד שנת 2013, יחויבו כל שידורי הטלוויזיה להיות מלווים בכתוביות. הציבור ייחשף ליותר שידורים המלווים בכתוביות, ומכאן עולה גם חשיבותה של איכות התרגום, ומכאן גם חיוניות הפיקוח עליו....
...אודה לך אם תבחני את העניין ביסודיות ואף תובילי את הדברים לידי פתרון מספק עבור העובדים ועבור הציבור הרחב כאחד..."


23.06.08 - המכתב המלא ליו"ר הרשות השנייה (pdf)
30.06.08 - תשובת יו"ר הרשות השנייה (pdf)


פנייה נוספת של שלי ליו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו "...לצערי, המכתב אינו מספק פרטים ונתונים לגבי האופן בו מטופל או יטופל עניינם הקונקרטי של מתרגמי הכתוביות בטלוויזיה, ומקצת העניינים בו אינם קשורים לפנייתי.
בעניין פרויקט "יוצאים מהבועה" - לדברי המתרגמים, וכן לדברי יוזם ומוביל הפרויקט, פרויקט זה אינו קשור כלל לנושא שהעליתי במכתבי, והוא תרגום כתוביות בטלוויזיה.
בעוד שבתרגום כתוביות לטלוויזיה, הכוונה היא לתרגום משפות זרות לשפות עברית, ערבית ורוסית - בפרויקט הנ"ל מדובר על תמלול של תכניות המשודרות בשפה העברית, בעיקר תכניות חדשות וגם מעט תכניות אחרות. מדובר ביזמה חדשה שנועדה לאוכלוסיית החרשים. אמנם גם בפנייתי הוזכרה הפגיעה הנוספת בחרשים, אולם זאת בשל תרגום פגום ביותר משפה זרה, ולא בשל היעדר כל תרגום בתכניות בעברית..."


28.08.08 -  מכתב שני ליו"ר מועצת הרשות השנייה (pdf)
08.09.08 - תשובת יו"ר המועצה (pdf)