העסקת נותני שירותים במשרד המשפטים - המשך

6 באוקטובר, 2008

חברת הכנסת שלי יחימוביץ שאלה את שר\ה המשפטים


נוכח תשובת השר לשאילתה מס' 752 - העסקת "נותני שירותים" במשרד המשפטים, ועל פיה "ישנם עוד עשרות רבות (ואולי מאות) של תובעים בתחומי משרדי הממשלה, יחידות הסמך והרשויות המקומיות - רובם אינם עובדי יחידות אלה, אלא "נותני שירות" מקצועי, אין בידינו נתונים מדויקים".רצוני לשאול:
1. מדוע אין בידי משרד המשפטים נתונים מדוייקים?
2. מהם מנגנוני הפיקוח והבקרה על נותני השרותים והאם אפשר שהם חסרים ולקויים?
3. האם יתכן כי היקף העסקתם של נותני השרותים גבוה בהרבה מן הידוע ומן המשוער?
4. הסמכת מי שאינו עובד מדינה כ-"תובע" לפי סעיף 12(א)(1)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב-1982 הינו חריג ייחודי, במסגרתו היועץ המשפטי לממשלה, כראש התביעה הכללית, רשאי להסמיך מי שאינו עובד מדינה, לפעול כתובע (בשמו) בהליכים פליליים - משמע להגיש כתבי אישום ולנהל הליכים פליליים - על כל הנובע מכך. האם המצב כפי שהוא מתואר בתשובה לשאילתא עולה בקנה אחד עם תכלית החוק?
5. האם אין הפעלת הסמכות (שנתונה אך ורק בידי היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה) צריכה להיעשות בשיקול דעת קפדני ובצמצום?
6. האם אין היקפה צריך שיהא קטן (אם בכלל) ופרטני?
7. האם כאשר מוענקת הפעלת הסמכויות אין הפיקוח הבקרה עליה צריכים להיות הדוקים במיוחד?
8. מהו הפירוט המלא של כל מי שקיבל הסמכה לפי ס' 12(א)(1)(ב) לחוק, כולל השמות?
9. מהן המטרות אשר לשמן ניתנו יפויי הכח (או כתבי ההסמכה)?
10. האם התשובה לשאילתא כי "אין להבנתנו "נותני שירותים" שקיבלו הסמכה לפי ס' 12(א)(1)(א) לחסד"פ ..." משמעה כי אכן אין אנשים שאינם עובדי מדינה בגדר תובעים לפי ס' 12(א)(1)(א)?


23.06.08 - תשובת היועמ"ש (pdf)
01.09.08 - תשובת שר המשפטים (pdf)

06.10.08 - בתשובת השר לשאילתה שלי מס' 990, לא קיבלתי תשובה לשאלה מספר 8.

רצוני לשאול:

1. מהו הפירוט המלא של כל מי שקיבל הסמכה לפי ס' 12(א)(1)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב-1982, כולל שמותיהם?

2. מיהם חברי הועדה המקצועית בכל מחוז אשר אליהם מגישים התובעים מדי שנה דו"חות באשר לפעילותם? האם יש החלטות של ועדות אלה בעניין תובעים כאלה?

3. האם יש החלטות, בעניין תובעים אלה, של הלשכות המשפטיות במשרדי הממשלה המפקחות על התובעים הפועלים במסגרת המשרדים?