מומחי משרד הבריאות המשמשים גם יועצים בתשלום לחברות עיסקיות במשק - חשד לניגוד עניינים המסכן את בריאות הציבור

9 בספטמבר, 2008
מתוך המכתב של שלי למבקר המדינה:
"...הפרטים אשר אעביר להלן, הם תוצאת תחקיר שביצעו העיתונאי מיקי רוזנטל וצוותו, לצורך הכנת הסרט "שיטת השקשוקה" העוסק באחים סמי ויולי עופר ובקשרי הון-שלטון. פרטים אלה לא נכנסו לסרט אך ורק בשל רוחב היריעה ובשל הצורך לעמוד בסד הזמן שהוקצב לסרט. מדובר בממצאים חמורים ביותר אשר אני סבורה כי הם ראויים לבדיקה יסודית בידי משרדך...
...לדעתי עולה כאן ניגוד עניינים חמור המביא לסכנה מוחשית לבריאות הציבור ומטיל דופי בשיקול הדעת של מומחים אלה. העובדה שהשניים קיבלו אישורים כנדרש ממשרד הבריאות, אינה מהווה שיקול לקולא, אלא דווקא לחומרה, שכן היא הופכת גם את מי שבחרו להעניק להם אישור למי שמעניקים תווית הכשר פסולה למצב של ניגוד עניינים. זו גם הסיבה שאיני פונה לראשי המשרד, אלא ישירות אליך..."

09.09.08 - תשובת מבקר המדינה(pdf)
28.08.08 - המכתב למבקר המדינה(pdf)