בלעדית באתר - טיוטת חוק ההסדרים 2009-2010

28 באפריל, 2009

אנחנו מביאים לכם בלעדית באתר שלנו את טיוטת חוק ההסדרים לשנים 2009-2010 בשלמותה. 222 עמודים, לא פחות, אוסף הזוי ופרוע של מאות החלטות אלימות שלרובן אין קשר לתקציב. פיטורים, הפרטות, הרס השירות הציבורי, סגירת כל המכונים להכשרה מקצועית, הפרטת מעונות למפגרים, הקמת קופת חולים חדשה פרטית לגמרי לעשירים, התערבות גסה בתכנים חינוכיים, אין גבול. כמו תמיד מערימים עלינו בקבצי PDF ואנחנו זקוקים לעזרתכם הדחופה להפיכה ל WORD כדי להקל עלינו את העבודה.

חוק ההסדרים המלא - 15 מג"ה

חלוקה לפרקים:
עמ' 1-3: תוכן
עמ' 4-13: תשתיות
עמ' 14-32: מים וביוב
עמ' 33-46: תקשורת
עמ' 47-51: תיירות
עמ' 52-58: חינוך
עמ' 59-66: בריאות
עמ' 67-79: רווחה
עמ' 80-91: תעסוקה
עמ' 92-95: שיכון
עמ' 96-98: ספורט
עמ' 99-102: ממ"י
עמ' 103-107: פנים
עמ' 108-113: כללי
עמ' 114-116: תחבורה
עמ' 117-122: בטחון
עמ' 123-125: בטחון פנים
עמ' 126-131: מנהליים
עמ' 132-155: מקרו
עמ' 157-162: אנרגיה
עמ' 163-164: מים
עמ' 165-166: תקשורת
עמ' 167: תעשייה
עמ' 168-176: חינוך
עמ' 177-181: בריאות
עמ' 182-188: רווחה
עמ' 189: תעסוקה
עמ' 190-191: קליטה
עמ' 192-200: שיכון
עמ' 201: ממ"י
עמ' 202-203: פנים
עמ' 204-212: תחבורה
עמ' 213-216: בטחון
עמ' 217-219: בטחון פנים
עמ' 220-222: מקרו