עקרונות ההסכם בין מדינת ישראל לקק"ל

29 במאי, 2009
אנחנו חושפים כאן את טיוטת ההסכם בין המדינה ובין קק"ל - שהוא כתב כניעה של הקק"ל למדינה המאפשר לסחור גם בקרקעות קק"ל, בניגוד גמור למטרות קק"ל ולהגדרתן כאדמות לאום. נכון לרגע כתיבת שורות אלה יש בדירקטוריון קק"ל כאלה המסרבים להיכנע להסכם. אישורו יהיה צעד משמעותי בישום המזימה להפריט את קרקעות המדינה, המכונה "הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל

חברי תנועת דרור ישראל מתמצתים ומפרשים את טיוטת ההסכם בין המדינה לקק"ל להפרטת קרקעות המדינה