האמנה בין קרן קיימת ובין המדינה

29 במאי, 2009
האמנה המקורית מ-1961 בין קרן קיימת ובין המדינה, ובה נאמר בין היתר: "העיקרון היסודי של הקרן הקיימת לישראל הוא כי המקרקעים לא יימכרו אלא יישארו בבעלות העם וימסרו בחכירה בלבד... מקרקעי ישראל יתנהלו לפי החוק, לאמור על פי העקרון כי אדמה אינה נמכרת אלא נמסרת בחכירה בלבד