קק"ל אישרה את כתב הכניעה בו נדרשה לוותר מרצון על קרקעותיה

2 ביוני, 2009
ההסכם בין המדינה לקק"ל, כתב כניעה שבו נדרשת קק"ל לוותר מרצון על קרקעותיה במרכז ולאשרר תהליך אנטי ציוני המנוגד לעצם קיומה

* עדכון *
ב-2.6.09 אישר דירקטוריון קק"ל את ההסכם עם המדינה, וויתר למעשה על העיקרון היסודי שעליו קמה הקרן הקיימת - "המקרקעים לא יימכרו אלא יישארו בבעלות העם ויימסרו בחכירה בלבד". שלי: הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל היא ההפרטה הגדולה בתולדות המדינה וויתור על קרקעות הלאום לטובת בעלי הון. למרבה הצער בהחלטת דירקטוריון קק"ל היום נתנה קק"ל גושפנקא להפרטה זו שמתכנן נתניהו בחוק ההסדרים – הפרטה שאינה חברתית, ואינה ציונית.
* עדכון *

הנה עדכון על הפרטת אדמות המדינה שתוכלו לקרוא רק באתר הזה: ישיבת הדירקטוריון של קק"ל השבוע הסתיימה בכישלון של המדינה לכפות על קק"ל הסכמה לרפורמה במינהל, אחרי שכמה חברי דירקטוריון סירבו לאשר את כתב הכניעה של קק"ל למדינה. חתימה על המסמך היתה מוציאה לדרך את הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל (או במילים יותר מדוייקות: הפרטת אדמות המדינה ומכירתה לבעלי הון). חברי ההנהלה היותר בכירים דווקא היו בעד, אבל אשרינו שהיו שם צדיקים בסדום, אשר אמרו כי מדובר בהכרעה לאומית דרמטית שהם מתנגדים לה, הציעו חלופות, והזכירו לחבריהם את האמנה שנחתמה ב-1961 בין המדינה לקק"ל , ובה נאמר כך:

"העיקרון היסודי של הקרן הקיימת לישראל הוא כי המקרקעים לא יימכרו אלא יישארו בבעלות העם ויימסרו בחכירה בלבד... מקרקעי ישראל יתנהלו לפי החוק, לאמור על פי העקרון כי אדמה אינה נמכרת אלא נמסרת בחכירה בלבד"

חברי תנועת דרור ישראל הניחו יד על ההסכם שהמדינה מבקשת לחתום עם קק"ל, זה שבגללו פוצצה ישיבת הדירקטוריון, העבירו אותו אלי, והוא מתפרסם כאן במלואו. אתם מוזמנים להכנס גם לתמצות ההסכם שהם הכינו.
בהסכם נדרשת קק"ל לאשר, בניגוד גמור למהותה – ואף לסמכותה – את הרפורמה המתוכננת במקרקעי ישראל. קק"ל במצב כספי לא פשוט היום, וקל להפעיל עליה מכבש של פיתויים ואיומים. לכן היא עלולה להיות זאת שמאשררת תהליך אנטי-ציוני, המנוגד לחלוטין למטרות עצם קיומה.
(אגב, גם המגזר ההתיישבותי, קיבוצים ומושבים, נמצא תחת איום והפחדה: מגזר זה לא כלול ברפורמה ומופלה בה לרעה, ועדה מיוחדת תדון בעניינו בהמשך – ואם יתנגד לעצם ההפרטה כעת, הוא עלול למצוא עצמו קרח מכאן ומכאן.)
העניין הוא שהדירקטוריון שב ומתכנס ביום ג', ועד אז יופעל על חבריו מכבש של לחצים מלווה בהתפשרויות מדומות. אני קוראת לכל מתנגדי הרפורמה שקוראים את הבלוג הזה לכתוב לחברי הדירקטוריון מדוע אסור להם להסכים לעיסקה המפוקפקת הזאת, ולמצוא חלופה, גם אם החלופה תהיה התנתקות מהמינהל, על כל הקשיים הכרוכים בה. הנה השמות והמיילים של חברי הדירקטוריון. כתבו להם.
אני עוסקת בנושא הזה כל הזמן – הרוב מאחורי הקלעים – ומבקשת מכם להגביר את הווליום הציבורי של ההתנגדות.
עוד על הרפורמה במינהל בבלוג הקודם