תחת הכותרת המיתממת, של הועדה ל-"רפורמה במינהל מקרקעי ישראל" מסתתרת פעולת הפרטה מסיבית ובוטה של מקרקעי ישראל

9 ביוני, 2009
עו"ד גלעד ברנע, פעיל חברתי בולט, במכתב לראש הממשלה על התכנית להפרטת הקרקעות: "מתברר כי תחת הכותרת המיתממת, שלא לומר מטעה, של הועדה ל-"רפורמה במינהל
מקרקעי ישראל" מסתתרת פעולת הפרטה מסיבית ובוטה של מקרקעי ישראל, כפי שבא לידי ביטוי מסוים בכותרת החלטת הממשלה "רפורמה במקרקעין". הניסיון לבצע הפרטה של מקרקעי המדינה לוקה באי- חוקתיות בהיותו מנוגד באופן ברור וחד לציווי החוקתי של הוראת סעיף 1 לחוק יסוד: מקרקעי ישראל: "מקרקעי ישראל, והם המקרקעים בישראל של המדינה, של רשות הפיתוח או של הקרן הקימת לישראל, הבעלות בהם לא תועבר, אם במכר ואם בדרך אחרת."

יובהר כבר עתה, כי הניסיון להסתיר ולהסוות את שמבקשים לעשות – קרי שינוי וריקון מתוכן של הוראת סעיף 1 לחוק יסוד: מקרקעי ישראל, על דרך של הרחבת "היתר העברת הבעלות" (מכח סעיף 2 לחוק היסוד) – לא יכול לשנות את המהות – והיא שינוי הציווי החוקתי של סעיף 1 לחוק היסוד. ממילא אין החריג ("היתר המכירה") יכול לבלוע הכלל (איסור המכירה) – כפי שמנסים לעשות במקרה זה.

הממשלה, לא הסתפקה בתקלה חוקתית אחת – והוסיפה עליה גם את הניסיון הפסול, והבלתי חוקתי, כמו גם בלתי סביר – לשנות ולפגוע בהוראת סעיף 1 לחוק יסוד: מקרקעי ישראל – באמצעות "חוק הסדרים" (סעיף 25 להחלטת הממשלה). בבחינת עליית מדרגה של מחטף חוקתי – שלא תעמוד במבחן משפטי.

- המכתב המלא