"אלם ושיתוק מאפיינים את התנהלות המפלגה ומוסדותיה"

22 ביולי, 2009
הודעה לעיתונות

המוסד לבירור עתירות חבט בחברי סיעת העבודה ובעומד בראשה

המוסד לבירור עתירות של מפלגת העבודה דחה את העתירה שביקשה להורות לחברי סיעת העבודה להצביע נגד הפרטת הקרקעות. "בעלי תפקיד צועדים ברגל גסה לעבר עושק המיעוט" נכתב בפסק הדין. לפני מספר דקות הוגש ערעור על ההחלטה בפני הרכב של שלושה בוררים.
"העתירה שהוגשה מעלה בעיה כללית קשה בדרך התנהלות המפלגה ומוסדותיה והאלם והשיתוק מאפיינים אותה" כך כותב בפסק הדין עו"ד גד כרמי "נראה כי הצמצום הלוגיסטי כולל בחובו צמצום חיים אידיאולוגיים רעיוניים במפלגה ע"י צמצום מוסדות ומצמצום פעילותם עד כדי אפס... הדברים לא יכולים להימשך כך...".
עוד הוסיף מ"מ יו"ר המוסד לבירור עתירות: "יש לזכור כי החלטת הועידה להשעות את תפקיד המזכ"ל לשישה חודשים הטילה אחריות כבדה לפתחו של יו"ר המפלגה וכוח רב אשר חייב הוא לנהוג בו בזהירות ולעשות בו שימוש נכון וחכם"

ביום ד' האחרון הגיש פסח האוספטר, חבר מפלגת העבודה ומי שעומד בראש "מטה המאבק בהפרטת קרקעות ישראל'" עתירה למוסד לבירור עתירות של מפלגת העבודה נגד כוונת חברי הכנסת של מפלגת העבודה לתמוך בתכנית ראש הממשלה להפריט את קרקעות המדינה במסווה של רפורמה במנהל מקרקעי ישראל. בעתירה דרש האוספטר כי המוסד לבירור עתירות יורה לחברי העבודה להצביע נגד הפרטת הקרקעות, זאת כל עוד לא תכונס ועידת מפלגת העבודה שלה הסמכות היחידה לשנות את אמנת היסוד של המפלגה."המוסד לבירור עתירות של מפלגת העבודה קיבל את עמדתנו באשר לחובה ולצורך של המפלגה לקיים בירור מעמיק אודות דרכה, למרבה הצער לא הורה המוסד לבירור עתירות יש כי לעכב את הצבעת חברי סיעת העבודה עד לקיום דיון מעין זה. אין לנו כל כוונה לוותר על הדיון הפנימי בתוך מפלגת העבודה, לפני מספר דקות הוגש ערעור על ההחלטה למוסד לבירור עתירות בפני הרכב של שלושה בוררים".