מאבטחים באוניברסיטה העברית מנוצלים בשיטתיות ע"י חב' האבטחה "סער" ו-"מיקוד"

1 בספטמבר, 2009
מנחם שלום,

באחרונה יצרו עימי קשר סטודנטים באוניברסיטה העברית, אשר מלווים את עובדי הקבלן המועסקים בשטח האוניברסיטה בשמירה ואבטחה. הסטודנטים הציגו בפניי עדויות לעבירות שיטתיות על חוקי העבודה שמבצעות שתי חברות הקבלן המועסקות בידי האוניברסיטה - "סער" ו"מיקוד".

שמחתי לגלות סטודנטים ערכיים ואכפתיים אשר עוצרים לרגע את המרוץ הסטודנטיאלי כדי להישיר עיניהם אל מי שנחשבים פעמים רבות ל"עובדים שקופים", ואני מאמינה שעל הנהלת האוניברסיטה לעודד את הרוח הזאת. יחד עם זאת אין ספק שעוצמת הניצול של המאבטחים מחייבת בדק בית באוניברסיטה. גם אם חוקית האוניברסיטה אינה מוגדרת "מעסיק", הרי שהיא המעסיק בפועל. ככזאת, ובעיקר כמוסד האמור להתוות מעבר למצויינות אקדמית גם ערכים חברתיים בסיסיים – בוודאי שהיא מחוייבת לקיום זכויות עובדים בשטחה.

כך למשל לא משולמים דמי חגים; לא משולמות תוספת ותק כמתחייב מההסכם הקיבוצי; ההפרשה לקרן פנסיה חלקית או לא קיימת כלל; על אף פעילותו של רואה החשבון החיצוני שהביאה לשינויים מעטים עדיין לא מתבצעים השינויים המתחייבים בתלוש השכר כתוצאה מהתיקון לחוק הגנת השכר, שנכנס לתוקף ב-1 לפברואר (ציון מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה, מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת ימי המחלה, הפרשות המעסיק לקרן הפנסיה מבטחים וכו'); לא הוחזרו החזרים רטרואקטיביים כגון הפרשות לפנסיה עבור התקופה בה לא הופרשו כספים כלל, ניכוי קרן מתנות, הפרשים בגין החזרים נמוכים לנסיעות ולהבראה, ושעות נוספות לסדרנים.

כל זה רק על קצה המזלג וכדי שלא לייגע אותך, אולם הרשימה עודה ארוכה ולא נעימה.

...

בהכירי את רגישותך ואת מודעותך לעניינים אלה, אני פונה אליך בבקשה לשים קץ לפגיעה בעובדים, ולהתערב ולהבטיח את מלוא זכויותיהם, לרבות את זכויות הועד הנבחר לייצג את העובדים כחוק.

בברכה,
חברת הכנסת
שלי יחימוביץ'

01.09.09 - המכתב המלא