מהפכה בחברות השמירה והאבטחה - לא יחודש הרישיון לחברות שמירה המפרות את חוקי העבודה ומנצלות שומרים ומאבטחים

1 בספטמבר, 2009
מהפכה בחברות השמירה והאבטחה - משרד המשפטים קיבל את עמדתה של ח"כ יחימוביץ' ו"קו לעובד" וקבע:
לא יחודש הרישיון לחברות שמירה המפרות את חוקי העבודה ומנצלות שומרים ומאבטחים


נגד עשר חברות מתנהלים הליכים והן זומנו לשימוע * כל חברות השמירה יחוייבו להגיש למשרד המשפטים דו"ח המפרט את מספר התביעות האזרחיות נגדן ומצבן * יחוייבו גם לדווח על הפסקת התקשרות עימן במכרזים בגלל פגיעה בזכויות עובדים ועוד משרד המשפטים יבצע בדיקות שוטפות לבדיקת עמידת החברות בכל חוקי העבודה

אחרי שלוש שנים של עבודה מאומצת והידיינויות מול הועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה במשרד המשפטים, קיבל המשרד את עמדתם של חה"כ שלי יחימוביץ' ועו"ד ערן גולן מעמותת "קו לעובד" בדבר ההכרח לשים קץ לתופעת הניצול ההמוני של אלפי שומרים ומאבטחים המועסקים בחברות השמירה בישראל. פירוט השינויים מופיע במכתב של משרד המשפטים לשלי יחימוביץ'.

יחימוביץ' מברכת את שר המשפטים יעקב נאמן, את הועדה ואת העומד בראשה עו"ד חיים קלוגמן על הצעד שעשו. "ענף השמירה מעסיק עשרות אלפי עובדים, מהם רבים מהקבוצות החלשות ביותר בחברה הישראלית. הענף מתאפיין בהפרות שיטתיות של חוקי העבודה, שכל מטרתן להגדיל את רווחיהן של חברות השמירה על גבם של השומרים והמאבטחים שהפכו לעובדים המנוצלים ביותר בישראל. צעדיו של שר המשפטים הם בגדר פריצת דרך ותיקון עוול".
יצויין כי חברות השמירה אינן יכולות לפעול בלי רישיון המתחדש מידי שנה שמעניקה לו ועדת הרישוי במשרד המשפטים. בועדה גם נציגים למשרדי הביטחון, ביטחון הפנים וראש הממשלה. עד לשנים האחרונות בדקה הועדה אך ורק את עמידתה של החברה בחובות הקשורים באחזקת כלי ירייה ועבירות פליליות. לועדת הרישוי קיימות אפשרויות מנהליות וחוקיות מרחיקות לכת לתיקון עוולות ועבירות על חוקי העבודה אשר מתבצעות על גבם של העובדים החלשים ביותר, אך היא בחרה לא לעשות זאת עד כה.

החל משנת 2006 פעלו "קו לעובד" וחה"כ יחימוביץ' כדי לגרום לועדה שלא לאשר באופן אוטומטי את רשיונן של החברות, אלא לבדוק בצורה יסודית את עמידתן של החברות בחוקי העבודה. הפעילות כללה קידום הצעת חוק, הגשת שאילתות לשר המשפטים, כתיבת מכתבים לשר המשפטים ולועדה, ואף הופעות והשתתפות בישיבות הועדה עצמה.

ההחלטה שהתקבלה, קובעת כי חברה המעוניינת בחידוש רשיונה תגיש לועדה, בין השאר, תצהיר ובו יפורטו מספר התביעות שהוגשו נגדן בגין הפרת זכויות עובדים, מספר פסקי דין חלוטים שנתינו נגדם בשנה האחרונה, מספר התיקים נגדם שנסגרו בפשרה, מקרי פסילה או הפסקה של מכרזים עם המדינה בשל פגיעה בזכויות עובדים ודוחות ביקורת של משרדי הממשלה המעסיקים אותם. בנוסף, הועדה תיזום בדיקות שוטפות של החברות לאורך השנה לבדיקת עמידתן בחוקי העבודה.

ההחלטה עדיין אינה סוף פסוק, שכן יש להקצות את המשאבים התקציביים לצורך בדיקת החברות, משאבים ששר המשפטים הקודם, פרופ' דניאל פרידמן, התחייב להעבירם.