משרד המשפטים: רישיונן של חברות שמירה המפירות את חוקי העבודה ומנצלות שומרים ומאבטחים לא יחודש

2 בספטמבר, 2009
חיים ביאור וצבי זרחיה, The Marker

משרד המשפטים החליט היום כי רישיונן של חברות שמירה המפירות את חוקי העבודה ומנצלות שומרים ומאבטחים לא יחודש. חברות שמירה ואבטחה זומנו באחרונה לשימוע בפני הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה שבמשרד המשפטים, לאחר שהגיעו תלונות כנגדן על הפרת חוקי העבודה. השימוע ייערך לחברות אלה לקראת קבלת החלטה אם לשלול מהן את רישיונן.

חברות השמירה אינן יכולות לפעול בלי רישיון המתחדש מדי שנה, שמעניקה להן ועדת הרישוי במשרד המשפטים. אחד מתיקוני החקיקה שיזמה ההסתדרות לפני כשלושה חודשים, קובע כי חברות אבטחה ושמירה לא יוכלו לחדש את רישיונותיהן וניתן יהיה לחלט כספים שהפקידו במשרד התמ"ת, אם הוכח כי העסיקו את עובדיהן שלא על פי חוקי העבודה.
ההודעה על קיום השימוע כנגד החברות נמסרה בימים אלה לח"כ שלי יחימוביץ' (העבודה) ולעו"ד ערן גולן, חבר הנהלת העמותה "קו לעובד". השניים מנהלים התדיינות ארוכה עם משרד המשפטים ועם משרד התמ"ת בנוגע לדרישתם לנקוט אמצעים ממשיים כדי להפסיק את ההעסקה הפוגענית של אלפי שומרים ומאבטחים. לדברי יחימוביץ', זימונן של חברות בענף לשימוע בפני הוועדה במשרד המשפטים בראשות עו"ד חיים קלוגמן, בשל חשדות כי הפרו את חוקי המגן, הוא "נדבך נוסף בדרך לפתרון הבעיה של העסקה נצלנית של עובדי חברות אבטחה ושמירה".

...

יחימוביץ' הדגישה כי "ההחלטה עדיין אינה סוף פסוק, שכן יש להקצות את המשאבים התקציביים לצורך בדיקת החברות. ענף השמירה מעסיק עשרות אלפי עובדים, מהם רבים מהקבוצות החלשות ביותר בחברה הישראלית. הענף מתאפיין בהפרות שיטתיות של חוקי העבודה, שכל מטרתן להגדיל את רווחיהן של חברות השמירה - על גבם של השומרים ושל המאבטחים, שנהפכו לעובדים המנוצלים ביותר בישראל.צעדיו של שר המשפטים הם בגדר פריצת דרך ותיקון עוול", הוסיפה.