חשש כי "החברה לישראל" השתמשה לרעה בכספי ציבור למימון סרט התגובה ל"שיטת השקשוקה"

6 בספטמבר, 2009

מתוך המכתב של שלי ליו"ר הרשות לניירות ערך: "איתמר כהן הוא אזרח המבוטח בביטוח פנסיוני בקרן "מיטבית עתודות". הקרן מושקעת בין היתר במניות "החברה לישראל", ולפיכך חסכונותיו של מר כהן מושפעים מהתנהלות החברה. איתמר פנה אליי והעלה סוגיה הראויה לדעתי לבחינה מעמיקה שלכם: השתתפותה של החברה לישראל במימון הפקת סרט התגובה לסרט "שיטת השקשוקה" של הבמאים אילן עבודי ומיקי רוזנטל. במכתבו אליי הוא מציין כי מהדו"ח השנתי של "החברה לישראל" לשנת 2008 עולה שדירקטוריון החברה אישר את השתתפות החברה במימון הפקת הסרט, בעלות המוערכת בכ-500 אלף ₪. מתוך המכתב של שלי ליו"ר הרשות לניירות ערך:
"איתמר כהן הוא אזרח המבוטח בביטוח פנסיוני בקרן "מיטבית עתודות". הקרן מושקעת בין היתר במניות "החברה לישראל", ולפיכך חסכונותיו של מר כהן מושפעים מהתנהלות החברה.
איתמר פנה אליי והעלה סוגיה הראויה לדעתי לבחינה מעמיקה שלכם: השתתפותה של החברה לישראל במימון הפקת סרט התגובה לסרט "שיטת השקשוקה" של הבמאים אילן עבודי ומיקי רוזנטל.
במכתבו אליי הוא מציין כי מהדו"ח השנתי של "החברה לישראל" לשנת 2008 עולה שדירקטוריון החברה אישר את השתתפות החברה במימון הפקת הסרט, בעלות המוערכת בכ-500 אלף ₪.
איתמר מעלה נימוקים רציניים (מצ"ב מכתבו) לכך שהפקת סרט התגובה על חשבון החברות הציבוריות שבשליטת משפחת עופר מהווה "עסקה חריגה עם בעלי עניין". עסקה כזאת, על פי חוק החברות, חייבת להיות מאושרת באספה כללית של בעלי המניות. מיותר לציין שהדבר לא נעשה.
פניותיו של מר כהן לרשות לניירות ערך (מצורף בזה) לא נענו עד כה לגופן, אלא רק באישורי קבלה פורמאליים.
אני פונה אליך אפוא בבקשה לבצע בדיקה הן ברמה העקרונית והן ברמה הפרטנית בדבר התנהלותו של דירקטוריון "החברה לישראל", ולשקול לחייב את החברה לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות ב"כימיקלים לישראל" לצורך אישורה של העסקה או ביטולה.
אודה לך על קיומה של בדיקה זו"

06.09.09 - המכתב ליו"ר הרשות לניירות ערך
16.04.09 - מכתבו של איתמר כהן