שהאחים עופר יממנו את סרט התגובה לשקשוקה בעצמם ולא על חשבון המשקיעים

8 בספטמבר, 2009

בפניה ליו"ר הרשות לניירות ערך מבקשת ממנו ח"כ יחימוביץ', חברת ועדת הכספים – כי יבחן אפשרות שהרשות תחייב את "החברה לישראל" לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות לצורך אישורה או ביטולה של ההחלטה להשקיע 500 אלף שקלים בסרט התגובה שהופק לסרט "שיטת השקשוקה" של מיקי רוזנטל ואילן עבודי. יחימוביץ' מציינת כי היא עושה זאת בעקבות פנייתו של האזרח איתמר כהן, המבוטח בביטוח פנסיוני בקרן "מיטבית עתודות". הקרן מושקעת בין היתר במניות "החברה לישראל", ולפיכך חסכונותיו של מר כהן מושפעים מהתנהלות החברה בפניה ליו"ר הרשות לניירות ערך מבקשת ממנו ח"כ יחימוביץ', חברת ועדת הכספים – כי יבחן אפשרות שהרשות תחייב את "החברה לישראל" לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות לצורך אישורה או ביטולה של ההחלטה להשקיע 500 אלף שקלים בסרט התגובה שהופק לסרט "שיטת השקשוקה" של מיקי רוזנטל ואילן עבודי.
יחימוביץ' מציינת כי היא עושה זאת בעקבות פנייתו של האזרח איתמר כהן, המבוטח בביטוח פנסיוני בקרן "מיטבית עתודות". הקרן מושקעת בין היתר במניות "החברה לישראל", ולפיכך חסכונותיו של מר כהן מושפעים מהתנהלות החברה
במכתבה נאמר: "איתמר פנה אליי והעלה סוגיה הראויה לדעתי לבחינה מעמיקה שלכם: השתתפותה של החברה לישראל במימון הפקת סרט התגובה לסרט 'שיטת השקשוקה'. במכתבו אליי הוא מציין כי מהדו"ח השנתי של "החברה לישראל" לשנת 2008 עולה שדירקטוריון החברה אישר את השתתפות החברה במימון הפקת הסרט, בעלות המוערכת בכ-500 אלף ₪. איתמר מעלה נימוקים רציניים לכך שהפקת סרט התגובה על חשבון החברות הציבוריות שבשליטת משפחת עופר מהווה "עסקה חריגה עם בעלי עניין". עסקה כזאת, על פי חוק החברות, חייבת להיות מאושרת באספה כללית של בעלי המניות. מיותר לציין שהדבר לא נעשה... אני פונה אליך אפוא בבקשה לבצע בדיקה הן ברמה העקרונית והן ברמה הפרטנית בדבר התנהלותו של דירקטוריון "החברה לישראל", ולשקול לחייב את החברה לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות ב"כימיקלים לישראל" לצורך אישורה של העסקה או ביטולה."
יחימוביץ' אומרת כי "פנייתו של איתמר כהן חשובה ומוצדקת לטעמי, שכן סרט התגובה לשיטת השקשוקה משרת רק את יחסי הציבור של משפחת עופר. משפחת עופר ביצעה מעין 'מגבית' אצל הציבור הרחב, ואילצה אזרחים שעובדים קשה וחוסכים לפנסיה 'לתרום' למימון סרט יחסי הציבור שלה. זאת, משום שרוב העובדים במדינה מפרישים כספים לפנסיה, וחלק ניכר מקרנות הפנסיה משקיעות את הכסף במניות ובאיגרות חוב של חברות שבשליטת האחים עופר. העובדים חוסכים לפנסיה כדי שיהיה להם ממה לחיות בזקנתם, ולא כדי לממן את המאבק של האחים עופר במיקי רוזנטל."

מכתבה של שלי לזוהר גושן