יש פקידים בירושלים

5 בספטמבר, 2009
יונתן גולדמן, nana10

משרד המשפטים הודיע כי יזמן לשימוע בכירים בעשר חברות שמירה, משום שהן חשודות בהפרה חוזרת ונשנית של זכויות העובדים שלהן. לפחות אחת החברות מוגדרת כ"אחת החברות הגדולות במשק".

היוזמה הברוכה הזו היא של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', והיא מצביעה על אחת העובדות הקשות בשוק העבודה הישראלי: עלייתן של חברות כוח אדם שמבצעות את כל התפקידים המלוכלכים, בדרך כלל תוך אי הקפדה על החוק ועל זכויות העובדים.

משרד המשפטים הודיע כי אם יתברר שהחברות אכן הפרו שיטתית את חובתן החוקית, הוא ישלול את רשיון העיסוק שלהן. שזו התחלה לא רעה, יש להודות, אבל מה עם איזה כתב אישום? חלקן חשודות בעבירות פליליות, כמו אי תשלום שכר מינימום ואי תשלום שעות נוספות. מדוע הסלחנות הזו?