יחימוביץ' נגד האחים עופר: שיממנו בעצמם סרט התגובה לשקשוקה

8 בספטמבר, 2009

כתב כלכליסט ח"כ שלי יחימוביץ' פנתה ליו"ר הרשות לניירות ערך, זוהר גושן, כי יבחן אפשרות שהרשות תחייב את "החברה לישראל" לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות לצורך אישורה או ביטולה של ההחלטה להשקיע 500 אלף שקל בסרט התגובה שהופק לסרט "שיטת השקשוקה" של מיקי רוזנטל ואילן עבודי. יחימוביץ' מציינת כי היא עושה זאת בעקבות פנייתו של האזרח איתמר כהן, המבוטח בביטוח פנסיוני בקרן "מיטבית עתודות". הקרן מושקעת בין היתר במניות "החברה לישראל", ולפיכך חסכונותיו של מר כהן מושפעים מהתנהלות החברה. כתב כלכליסט

ח"כ שלי יחימוביץ' פנתה ליו"ר הרשות לניירות ערך, זוהר גושן, כי יבחן אפשרות שהרשות תחייב את "החברה לישראל" לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות לצורך אישורה או ביטולה של ההחלטה להשקיע 500 אלף שקל בסרט התגובה שהופק לסרט "שיטת השקשוקה" של מיקי רוזנטל ואילן עבודי.

יחימוביץ' מציינת כי היא עושה זאת בעקבות פנייתו של האזרח איתמר כהן, המבוטח בביטוח פנסיוני בקרן "מיטבית עתודות". הקרן מושקעת בין היתר במניות "החברה לישראל", ולפיכך חסכונותיו של מר כהן מושפעים מהתנהלות החברה.

במכתבה נאמר: "איתמר מעלה נימוקים רציניים לכך שהפקת סרט התגובה על חשבון החברות הציבוריות שבשליטת משפחת עופר מהווה 'עסקה חריגה עם בעלי עניין'. עסקה כזאת, על פי חוק החברות, חייבת להיות מאושרת באספה כללית של בעלי המניות. מיותר לציין שהדבר לא נעשה...".


יחימוביץ' מוסיפה כי "פנייתו של איתמר כהן חשובה ומוצדקת לטעמי, שכן סרט התגובה לשיטת השקשוקה משרת רק את יחסי הציבור של משפחת עופר. משפחת עופר ביצעה מעין 'מגבית' אצל הציבור הרחב, ואילצה אזרחים שעובדים קשה וחוסכים לפנסיה 'לתרום' למימון סרט יחסי הציבור שלה. זאת, משום שרוב העובדים במדינה מפרישים כספים לפנסיה, וחלק ניכר מקרנות הפנסיה משקיעות את הכסף במניות ובאיגרות חוב של חברות שבשליטת האחים עופר. העובדים חוסכים לפנסיה כדי שיהיה להם ממה לחיות בזקנתם, ולא כדי לממן את המאבק של האחים עופר במיקי רוזנטל".