יחימוביץ': “משפחת עופר אילצה אזרחים שחוסכים לפנסיה לממן את יחסי הציבור שלה”

7 בספטמבר, 2009

מקבץ כתבות עיתונות: -- מאיה זיסר, ביזפורטל חברת הכנסת שלי יחימוביץ' פנתה לרשות לניירות ערך בבקשה לבדיקת האפשרות שהרשות תחייב את 'החברה לישראל' (229,500 | -1.92% ) לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות לצורך אישורה או ביטולה של ההחלטה להשקיע 500 אלף שקל בסרט התגובה שהופק לסרט 'שיטת השקשוקה' של מיקי רוזנטל ואילן עבודי. יחימוביץ' מציינת כי היא עושה זאת בעקבות פנייתו של האזרח איתמר כהן, המבוטח בביטוח פנסיוני בקרן 'מיטבית עתודות'. הקרן מושקעת בין היתר במניות 'החברה לישראל', ולפיכך חסכונותיו של מר כהן מושפעים מהתנהלות החברה. מקבץ כתבות עיתונות:
--

מאיה זיסר, ביזפורטל

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' פנתה לרשות לניירות ערך בבקשה לבדיקת האפשרות שהרשות תחייב את 'החברה לישראל' (229,500 | -1.92% ) לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות לצורך אישורה או ביטולה של ההחלטה להשקיע 500 אלף שקל בסרט התגובה שהופק לסרט 'שיטת השקשוקה' של מיקי רוזנטל ואילן עבודי.

יחימוביץ' מציינת כי היא עושה זאת בעקבות פנייתו של האזרח איתמר כהן, המבוטח בביטוח פנסיוני בקרן 'מיטבית עתודות'. הקרן מושקעת בין היתר במניות 'החברה לישראל', ולפיכך חסכונותיו של מר כהן מושפעים מהתנהלות החברה.

במכתבה כותבת יחימוביץ', "כהן פנה אליי והעלה סוגיה הראויה לדעתי לבחינה מעמיקה שלכם: השתתפותה של החברה לישראל במימון הפקת סרט התגובה לסרט 'שיטת השקשוקה'. במכתבו אליי הוא מציין כי מהדו"ח השנתי של "החברה לישראל" לשנת 2008 עולה שדירקטוריון החברה אישר את השתתפות החברה במימון הפקת הסרט, בעלות המוערכת בכ-500 אלף שקל".

הכתבה המלאה

-----------

הדס קטן, גלובס

האם רשות ניירות ערך תחייב את החברה לישראל לדון מחדש במימון הפקת סרט התגובה לסרט "שיטת השקשוקה" של מיקי רוזנטל, התוקף את משפחת עופר? ח"כ שלי יחימוביץ' פנתה היום (ג') ליו"ר הרשות, זוהר גושן, וביקשה ממנו לשקול את הדבר. ברשות מסרבים להגיב בשלב זה.

לטענת יחימוביץ', "סרט התגובה ל'שיטת השקשוקה' משרת רק את יחסי הציבור של משפחת עופר. משפחת עופר ביצעה מעין 'מגבית' אצל הציבור הרחב, ואילצה אזרחים שעובדים קשה וחוסכים לפנסיה 'לתרום' למימון סרט יחסי הציבור שלה. זאת, משום שרוב העובדים במדינה מפרישים כספים לפנסיה, וחלק ניכר מקרנות הפנסיה משקיעות את הכסף במניות ובאיגרות חוב של חברות שבשליטת האחים עופר. העובדים חוסכים לפנסיה כדי שיהיה להם ממה לחיות בזקנתם - ולא כדי לממן את המאבק של האחים עופר במיקי רוזנטל".

הכתבה המלאה

-----------

לירן דנש, מעריב

ח"כ שלי יחימוביץ' פנתה אתמול ליו"ר רשות ניירות ערך זוהר גושן בדרישה ש"האחים עופר יממנו את סרט התגובה ל'שקשוקה' בעצמם ולא על חשבון ציבור המשקיעים ." בפנייה מבקשת יחימוביץ' מגושן שיבחן את האפשרות שהרשות תחייב את החברה לישראל לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות לצורך אישורה או ביטולה של ההחלטה להשקיע 500 אלף שקל בסרט התגובה שהופק לסרט של מיקי רוזנטל ואילן עבודי.

יחימוביץ' מציינת, כי היא עושה זאת בעקבות פנייתו של האזרח איתמר כהן, המבוטח בביטוח פנסיוני בקרן “מיטבית עתודות ." הקרן מושקעת, בין היתר, במניות “החברה לישראל ," ולפיכך חסכונותיו של מר כהן מושפעים מהתנהלות החברה. “משפחת עופר ביצעה מעין ‘מגבית' אצל הציבור הרחב, ואילצה אזרחים שעובדים קשה וחוסכים לפנסיה ‘לתרום' למימון סרט יחסי הציבור שלה ," כותבת יחימוביץ ,' “זאת משום שרוב העובדים במדינה מפרישים כספים לפנסיה, וחלק ניכר מקרנות הפנסיה משקיעות את הכסף במניות ובאיגרות חוב של חברות שבשליטת האחים עופר. העובדים חוסכים לפנסיה כדי שיהיה להם ממה לחיות בזקנתם, ולא כדי לממן את המאבק של האחים עופר במיקי רוזנטל ." אכן שקשוקה רצינית.

הכתבה המלאה

-----------

The Marker

"איתמר פנה אליי והעלה סוגייה הראויה לדעתי לבחינה מעמיקה שלכם: השתתפותה של החברה לישראל במימון הפקת סרט התגובה ל'שיטת השקשוקה'. במכתבו אליי, ציין איתמר כי מהדו"ח השנתי של החברה לישראל לשנת 2008 עולה שדירקטוריון החברה אישר את השתתפות החברה במימון הפקת הסרט, בעלות המוערכת בכ-500 אלף שקל. איתמר מעלה נימוקים רציניים לכך שהפקת סרט התגובה על חשבון החברות הציבוריות שבשליטת משפחת עופר מהווה 'עיסקה חריגה עם בעלי עניין'", נכתב על ידי חברת הכנסת.

"עיסקה כזאת, על פי חוק החברות, חייבת להיות מאושרת באסיפה כללית של בעלי המניות. מיותר לציין שהדבר לא נעשה... אני פונה אליך אפוא בבקשה לבצע בדיקה הן ברמה העקרונית והן ברמה הפרטנית בדבר התנהלותו של דירקטוריון החברה לישראל, ולשקול לחייב את החברה לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות בכיל (0.3% , 4323.0) לצורך אישורה של העיסקה או ביטולה".

הכתבה המלאה