בקשה להתערבותכם הדחופה למניעת עסקת גנדן (ישראייר) - אי.די.בי פיתוח, הפוגעת בחסכונות הציבור הרחב ובציבור המשקיעים

13 באוקטובר, 2009
מתוך המכתב של שלי לפרופ' זוהר גושן ולידין ענתבי:
"כידוע לכם, אישרו דירקטוריון אי.די.בי אחזקות ודירקטוריון אי.די.בי פיתוח עסקת בעלי עניין, אשר במסגרתה תרכוש אי.די.בי פיתוח את גנדן תיירות, המחזיקה בין היתר בחברת התעופה ישראייר ובחברות אחרות בתחום התיירות.

יצוין, כי בעל השליטה העיקרי באי.די.בי הוא נוחי דנקנר, ואותו נוחי דנקנר הוא גם מחזיק הנתח הגדול ביותר בגנדן – 47% מן הבעלות. אני מעלה בפניכם כאן חשש שרכישה זו לא נועדה אלא לגלגל את חובותיו של נוחי דנקנר בגנדן שהיא חברה פרטית – אל פתחו של הציבור הרחב אשר מושקע באי.די.בי פיתוח שהיא חברה ציבורית...

...פנייתי אליכם נובעת מהחשש שרכישת גנדן המפסידה תגרום נזק לציבור החוסכים המשקיעים באי.די.בי, משום שבאופן ברור היא תהיה נטל על אי.די.בי ותפגע בחוסנה הפיננסי, וכתוצאה מכך גם בציבור המשקיעים.

דומני כי הציבור הרחב קץ, ובצדק, בדפוס הקלוקל שבו בעלי הון, באמצעות עסקות בעלי עניין, מבצעים צעדים ניהוליים גרועים שאין תכליתם אלא לגלגל את מחיר השגיאות הניהוליות שנעשו על כתפיו הצרות של הציבור. כרגולטורים וכבאי כוחו של הציבור הרחב, אני מפצירה בכם אפוא לעצור את כל ההליכים לביצוע העסקה, לבצע הערכת שווי מעמיקה, עדכנית ונטולת פניות של גנדן, ולגונן על הציבור מפני ניצול נפסד שכזה."

23.09.09 - המכתב המלא


13.10.09 - תשובת יו"ר הרשות לניירות ערך