ניצול עובדים, רווחים והסכמים קיבוציים

7 באוקטובר, 2009
שלי משיבה על מכתבו של רמי לוי אליה מיום 24 בספטמבר 2009 ולראיון שהעניק בגל"צ בתכניתו של רינו צרור באותו היום:

--

מר לוי שלום,

בראיון בגל"צ, אשר בא כתגובה לביקורת שמתחתי עליך בשל סירובך להיכלל בהסכמים הקיבוציים אשר ישפרו את תנאי העובדים בענף רשתות השיווק, חזרת חזור וטעון כי אין צורך שתחתום על הסכמים אלה, משום שממילא השכר שאתה משלם לעובדים גבוה מזה המשולם להם ברשתות אשר עמן נחתם ההסכם. כמו כן חזרת ואמרת כי ה"עובדה" שאתה משלם לעובדים שכר גבוה יותר, מתפרסמת בתשקיף של החברה ו"כל אחד יכול לראות את הנתונים".

ובכן - קראתי שוב ושוב, חזור וקרוא, הן את הדוח הרבעוני, הן את הדוח החצי שנתי והן את הדו"ח השנתי לשנת 2008 שפרסמה החברה שבשליטתך, בנסיון למצוא תימוכין לטענתך. כמובן שכצפוי וכנהוג בתשקיפים מסוג זה אין זכר לשכר העובדים ברמות הנמוכות.

לא די בזה, אלא שתחת תת הסעיף בהסברי הדירקטוריון למצב ענייני הקבוצה "סיכוני שכר מינימום" נכתב מפורשות אם כי באופן כללי כי "חלק ניכר מעובדי החברה מועסקים בשכר מינימום". כיצד יכול שכר המינימום להיות גבוה משכר אחר המשולם ברשתות הגדולות? ואם זה לא מספיק, הרי שכלאחר יד מצוין בדו"ח כי "רוב העובדים בשכר המינימום אינם מתמידים מעבר לשנה".

"היעדר ההתמדה" הזה ראוי לעיון מעמיק. האם אתם מפטרים אותם? האם הם מתפטרים בשל תנאי העבודה הקשים? קשה להניח שאותם עובדים עניים וקשי יום "עזבו" לצורך עבודה אטרקטיבית יותר. ובכל מקרה ובלי להכנס לנסיבות היעדר ההתמדה – העובדה שחלק ניכר מעובדיך אינו מחזיק מעמד בעבודה אלא לתקופה קצרה – מפחיתה באופן ניכר את עלות הזכויות הסוציאליות שיש לשלם בעבור עובדים אלה.

בדו"ח השנתי לשנת 2008 מצוין גם כי רוב העובדים הם עובדים שעתיים – צורת העסקה אשר ממילא פוגעת בתנאי העובדים. אציין בהקשרים אלה, כי הצטברו אצלי כמה וכמה תלונות של עובדים ועובדים לשעבר ברשת המתארים תנאי עבודה קשים ונצלניים.

ההסכם הקיבוצי המבורך שנחתם בין ההסתדרות ובין איגוד לשכות המסחר, ואשר אליו הצטרפו "שופרסל" ו"הריבוע הכחול" נועד להחיל תנאי העסקה אחידים וצנועים מאוד בענף שבו רוב העובדים הם אנשים עניים העובדים עבודה קשה לפרנסתם ושכרם דל. אכן, הוא הסכם מיטיב, וטוב שכך. יש בו בין היתר תוספת על עבודה במשמרת לילה, תוספת ותק לעובדים מעל שלוש שנים, הגדלת מספר ימי מחלה ביומיים, שישה ימי הבראה בשנת עבודה ראשונה, ועוד. אין סיבה שההסכם הזה לא יחול עליך ועל עובדיך.

ולסיום, הגישה העולה מדבריך, הן במכתבך והן בראיון, כי אין למתוח עליך ביקורת כיוון שאתה "מספק עבודה" אינה מקובלת עלי. אינך עושה טובה לעובדים בהעסיקך אותם. בלעדיהם לא תוכל לנהל את העסק ובוודאי שלא להתעשר. הם אלה שמייצרים עבורך את רווחיך הגדולים. אין חולק על כישוריך העיסקיים, ורווח נקי של 32.8 מלש"ח במחצית 2009 כמו גם נתונים אחרים (אשר מתפרסמים בתשקיף) – מעידים על כישוריך.

ואולם דווקא נוכח הצלחה זאת, אין כל סיבה לכך שעובדי הרשת המשגשגת שלך לא יהנו ממינימום ההגנה שהוקנתה להם בהסכם הקיבוצי. אני מציעה לך אפוא להפסיק את המערכה המיותרת הזאת ולהצטרף באופן מכובד ועצמאי להסכמים הקיבוציים.

חג שמח לך, למשפחתך ולעובדי הרשת

בברכה,
חברת הכנסת
שלי יחימוביץ'

העתקים: שר התמ"ת, חה"כ בנימין בן אליעזר
יו"ר ההסתדרות החדשה, מר עופר עיני
יו"ר איגוד לשכות המסחר, מר אוריאל לין

העותק המקורי של המכתב