אושר לקריאה שניה ושלישית: מעסיקים יהיו חייבים לאפשר לעובדים לצאת להפסקות שרותים

16 בנובמבר, 2009
ח"כ שלי יחימוביץ' יוזמת החוק: היוזמה לחוק באה אחרי מבול של תלונות מעובדים שלא אפשרו להם לצאת לשרותים * חבל שהמחוקק נאלץ להתערב בזכות אנושית בסיסית כל כך
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות סיימה היום את הכנתו של חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - הפסקה לצורך הליכה לשרותים), התשס"ט–2009 והוא יובא להצבעה סופית בשבוע הבא בכנסת. את הצעת החוק הגישה חה"כ שלי יחימוביץ' (עבודה) יחד עם חברי הכנסת יצחק וקנין (ש"ס) ושלמה מולה (קדימה).
על פי החוק, יהא עובד רשאי מעתה לצאת להפסקות שירותים, בהתאם לצרכיו. ההפסקה תיחשב במניין שעות העבודה. עוד קובע החוק כי על המעביד לוודא כי קיים מבנה שירותים תקין וראוי במקום העבודה או בקרבתו ויבטיח את העמדתו לשימוש העובד. בדיון היום הסכימה חה"כ שלי יחימוביץ' כי תחולת החוק תהא בעוד חצי שנה, כדי לאפשר למקומות עבודה שאין בהם מתקני שרותים – לבנות מתקנים מתאימים.
החוק עבר כתיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה, אשר אינו עוסק בהפסקות הניתנות לעובד לצורך הליכה לשירותים. בדברי ההסבר לחוק נאמר כי המחוקק הניח אז ככל הנראה כי אין צורך לקבע בחקיקה זכות כזאת שהיא מובנת מאליה. "לצערנו, הולך וגדל מספר מקומות העבודה בענפי המסחר והשירותים, המתעלמים מזכותו הבסיסית של העובד ללכת לשירותים על פי צרכיו. עובדים מועסקים מהלך שעות ארוכות (9-8), ללא כל אפשרות לעשות את צרכיהם. מצב זה מביא לפרקים את העובדים לנקוט באמצעים "יצירתיים" שיש בהם סיכון חיים של ממש, כגון הימנעות משתייה של נוזלים במהלך שעות העבודה. אי אפשר, חוקית, בריאותית ומוסרית, לשלול זכויות בסיסיות של עובדים כבני אדם."
הסנקציות על החוק יהיו כפולות, מצד אחד סנקציה פלילית דומה לזו החלה על הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה כולו, ומאידך יוכל גם העובד עצמו, או ארגון לזכויות עובדים, לתבוע "פיצויים לדוגמא" גם בלא הוכחת נזק, בשיעור של 20 אלף שקלים, ובמקרים מיוחדים עד 200 אלף שקלים. ההסתדרות תוכל לתבוע בשם העובדים גם אם במקום העבודה אין כלל ועד, ובלבד שההסתדרות יציגה בענף.
יצויין כי מנגנון הפיצויים לדוגמא הוא מנגנון חדשני הנותן כלי רב חשיבות לטובת העובדים, והוא הוכנס עד כה בשלושה חוקי עבודה, כולם חוקים שחוקקה חה"כ יחימוביץ': בחוק הזכות לעבודה בישיבה, בחוק ההגנה על חושפי שחיתויות, וכעת בחוק הזכות לצאת להפסקת שרותים.