שלי - האישה הכי ישרה במדינה

18 בנובמבר, 2009
אלמוג בוקר, nana10 ... חברי הכנסת הנתפסים בעיני הציבור כמושחתים ביותר הם: ח"כ מוחמד ברכה, ח"כ אחמד טיבי, ח"כ רוחמה אברהם, ח"כ צחי הנגבי וח"כ רוני בראון. חברי הכנסת הנתפסים כישרים ביותר הם: ח"כ ניצן הורוביץ, ח"כ אורי אורבך, ח"כ חיים (ג'ומס) אורון, ח"כ שלי יחימוביץ וח"כ אילן גילאון. יש לציין כי מקרב עשרת האישים, שרים או ח"כים, שהתנהגותם הציבורית נתפסת כישרה ביותר, רק אחת היא אישה, ח"כ יחימוביץ, וזאת בהשוואה לארבע נשים בסקר קודם. יחימוביץ דורגה במקומות הראשונים גם בסקר 2007, כבעלת ההתנהגות הציבורית הישרה ביותר. ציפי ליבני שדורגה בין שלושת המקומות הראשונים שנתיים ברציפות (2006 ,2007) מדורגת בסקר הנוכחי במקום ה-18 בלבד, כאשר 59% סבורים שהתנהגותה ישרה ו-20% סבורים שהתנהגותה מושחתת.