הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט–2009

17 בנובמבר, 2009


היו"ר מגלי והבה:

      חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק פ/1248, הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט–2009, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ וחבר הכנסת חיים כץ. תנמק מהמקום חברת הכנסת שלי יחימוביץ. 

שלי יחימוביץ (העבודה):

      אדוני היושב-ראש, אני יכולה לעלות לדוכן? מכיוון שההצעה נוגעת - - - 
היו"ר מגלי והבה:

      בהחלט, אני מקבל. אני לא רוצה לעשות את זה כתקדים, אבל לפנים משורת הדין. מכיוון שזו הצעת חוק אנחנו לא יכולים לחרוג, אבל אני אתן. יש לנו מסגרת דיון בנושא בהמשך, אז אולי אתן לך יותר זמן, אבל אני לא רוצה לחרוג מנימוק מהמקום ולהפוך את זה - - - 

שלי יחימוביץ (העבודה):

      אז מה התשובה, שאני לא יכולה לעלות לדוכן? 

היו"ר מגלי והבה:

      אוקיי, אבל זה כמובן ירד מהמכסה של מפלגת העבודה. בבקשה. 

שלי יחימוביץ (העבודה):

      אין לי בעיה של מכסה.

היו"ר מגלי והבה:

      אין לך בעיה של מכסה, בבקשה, תעלי. אנחנו מחויבים לתקנון, ואני בטוח שהדברים שלך יישמעו מכל מקום. 

שלי יחימוביץ (העבודה):

      אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. כפי שאמר חברי השר יצחק הרצוג, אני אפנה ליושב-ראש סיעת העבודה, שר הביטחון אהוד ברק, ואבקש את רשותו להשתמש במכסה.

היו"ר מגלי והבה:

      חשבתי שרצית לפנות אליו, כי ההצעה שלו היתה גם להעביר אותו תפקיד - - -
איתן כבל (העבודה):

       - - -

שלי יחימוביץ (העבודה):

      חברי איתן כבל מציע לתווך בינינו במשא-ומתן. אדוני היושב-ראש, ראשית אני רוצה להודות לוועדת השרים לחקיקה על כך שהיא תמכה בהצעת החוק ברוב גורף, ועכשיו כשהבנתי שהצעות חוק אחרות הפכו להצעה לסדר-היום, תודתי גדולה שבעתיים, כי מדובר בחוק באמת חשוב וקריטי ביחסי עבודה במשק.

      מדובר בהצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים). בהצעת החוק מוצע כי עובד שעבד שתי תקופות מחזוריות של שמונה חודשים בשתי שנים רצופות, יראו אותו לעניין פיצויי פיטורים כאילו עבד באופן רציף.
      מדובר בניסיון להיאבק – אם החוק הזה יעבור זה יהיה מאבק שיצליח – ניסיון להיאבק באחת משיטות ההעסקה היותר נצלניות שיש היום במשק, ואחת משיטות ההעסקה מחוללות העוני שיש, ויש הרבה כאלה – העסקה באמצעות קבלנים, חברות כוח-אדם, חוזים גלובליים נצלניים וכן הלאה. 
      אבל זאת אחת השיטות היותר מרושעות, מעסיקים בן-אדם במקום עבודה, זקוקים לו באותו מקום עבודה, הוא גם מקצועי ומיומן באותו מקום עבודה. אבל מפטרים אותו אחת לשמונה, תשעה חודשים. מפטרים אותו, שולחים אותו הביתה אחת לכמה חודשים ושבים ומעסיקים אותו, וחוזר חלילה. מעסיקים ומפטרים, מעסיקים ומפטרים, וכל זאת על מנת לא ליצור רצף של זכויות, שלא ייווצרו יחסי עובד ומעביד וכדי שהעובד לא יהיה זכאי לצבירת זכויות סוציאליות וזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורים אם הוא יפוטר.

      השיטה הזו נהוגה בהרבה מאוד מקצועות במשק. התוודעתי אליה לראשונה לפני כארבע שנים, כשהיו עיצומי עובדי הניטול ברשות שדות התעופה, מדובר במי שסוחבים את המזוודות אל בטן המטוס וממנו, עבודה מאוד קשה, וגם הם היו מפוטרים אחת לתשעה חודשים. 
      מתברר שהשיטה הזו פועלת גם לגבי מקצועות מעמד ביניים, למשל מורים ומורות. מתברר שיותר ויותר מורים כבר לא מועסקים באמצעות משרד החינוך או עיריות. הם מועסקים באמצעות חברות כוח-אדם שיש להן כל מיני שמות יפים, ואותן חברות כוח-אדם משתמשות באותם מורים כדי שילמדו, ככל המורים בבית-ספר, אבל לקראת החופש הגדול מפטרים אותם. אז שלושה חודשים הם לא מקבלים שכר, ואז הם חוזרים ומועסקים באותו מקום עבודה ובאותו בית-ספר, גם אם מדובר במורים מצטיינים, ואין להם שום רצף של זכויות סוציאליות. מדובר בעבדות.

      הצעת חוק זו, של חברי יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת חיים כץ ושלי, באה כדי למשוך את השטיח מתחת לאינסנטיב של המעסיק להעסיק בצורה נצלנית כזו. ברגע שהמעסיק ידע שממילא הוא צריך לשלם פיצויי פיטורים וממילא נצברות הזכויות הפנסיוניות, כבר לא יהיה לו עניין כל כך גדול לשוב ולפטר את העובד שוב ושוב. 
      אני מבקשת מחברי להצביע עבור ההצעה הכל כך צודקת הזו, אני מרשה לעצמי לומר, ואני מקווה שהיא תתקדם במהרה במהלך שלבי חקיקת החוק, כדי שעובדים שסובלים קשות מצורת העסקה רבת-העוולות הזו יינצלו ממנה ויתחילו להיות מועסקים כמו בני-אדם בעלי זכויות וכבוד. תודה רבה.
היו"ר מגלי והבה:

      תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ.

  ...

היו"ר מגלי והבה:

      תודה לשר הרצוג. תודה פעמיים, גם על ההצעה, שאתה מסכים להעברת החוקים החשובים. אנחנו עוברים להצבעה נפרדת. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, מסכימה לתנאי השר? תודה. חבר הכנסת דב חנין? אכן, שניהם מסכימים, אנחנו עובדים להצבעה על שני החוקים בנפרד.
      צריך למען ההגינות לציין שחברת הכנסת שלי יחימוביץ, חבר הכנסת חיים כץ וחבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת שלמה מולה וחברי כנסת נוספים היו המציעים. אנחנו מצביעים על ההצעה הראשונה. 

      הצבעה מס' 6

      בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון מוקדם בוועדה – 20

נגד – אין

נמנעים – אין

      ההצעה להעביר את הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט–2009, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 

היו"ר מגלי והבה:

      20 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים אני קובע שהצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט–2009, עברה בקריאה טרומית ותועבר להכנה לקריאה ראשונה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
-- צפו בנאום: