סוף לתופעת ה"פיטורים המחזוריים"?

16 בנובמבר, 2009
צבי לביא, Ynet מסתמן קיצה של תופעת הפיטורים המחזוריים שהנהיגו מעסיקים כדי לחסוך לעצמם את חובת תשלום הפיצויים. ועדת השרים לחקיקה אישרה אמש (א') את תמיכת הממשלה בהצעת חוק פרטית אשר שמה קץ לתופעה בתיקון חוק פיצויי פיטורים. התיקון הוגש לכנסת ביוזמת יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ (ליכוד) וחברת ועדת הכספים ח"כ שלי יחימוביץ. הצעת החוק אמורה לעבור השבוע בקריאה טרומית במליאת הכנסת. התיקון המוצע נועד למנוע מהמעסיקים להשתמש לרעה בחסות החוק הקיים המשחרר אותם מחובת תשלום הפיצויים (והטבות סוציאליות אחרות) אם העסיקו עובד לתקופה קצובה שאיננה עולה על שמונה חודשים. מעסיקים רבים ניצלו את הפרצה בחוק בתרגיל הפיטורים המחזוריים כך שהעובד פוטר לפני שסיים שמונה חודשי עבודה רצופים, אך מיד התקבל חזרה לתפקידו לתקופה קצובה נוספת, וחוזר חלילה.